Lämmitysöljysäiliöt

Nykysäiliöt standardien mukaisia

Nykystandardien mukaan valmistut öljysäiliöt ovat turvallisia, kun säiliöiden ja niiden varusteiden kunnosta huolehditaan ja tarkastukset muistetaan. Nykyisistä säiliöistä löytyy sopivia malleja joko kiinteistön sisälle tai ulos maan päälle tai alle.

Omistaja vastuussa säiliön kunnosta - tarkastukset muistettava

Säiliön omistajalla on aina vastuu siitä, että säiliö ja sen varusteet toimivat kuten pitää. Säiliö kannattaa tarkastuttaa vähintään kerran 10 vuodessa, vaikka juuri sitä ei koskisikaan lakisääteinen tarkastusvelvoite.

Tärkeisiin säiliön varusteisiin kuuluu elektronisesti toimiva ylitäytönestin antureineen. Se sulkee öljyn tulon säiliöön automaattisesti, kun säiliö on täyttynyt. Ylitäytönestin on ollut pakollinen 1970-luvulla niin vanhoissa kuin uusissa säiliöissä. Sen jälkeen valmistettuihin säiliöihin ylitäytönestin kuuluu vakiovarusteena.

Vanhat säiliöt kannattaa uusia

Osa lämmitysöljysäiliöistä on vielä peräisin ajalta, jolloin säiliöiden ja niiden suojarakenteiden tekninen vaatimustaso ja asennusmenetelmät eivät olleet vielä vakiintuneet.

Öljy- ja biopolttoaineala ry katsoo, että vanhat huonokuntoiset säiliöt tulee uusia pikimmiten sen sijaan, että niitä yritettäisiin korjata. Samalla tulevat uusituiksi säiliöiden varusteet.

Tarkastussäännökset riippuvat sijainnista

Säännösten mukaan tärkeällä pohjavesialueella maanalainen öljysäiliö on tarkastettava määräajoin ja ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluttua asentamisesta. Metallisäiliöt on tarkastettava uudelleen 5 vuoden kuluttua ja muut 10 vuoden kuluttua, ellei tarkastuksen perusteella tehty luokitus muuta edellytä.

Tarkastuksessa säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. D-luokan säiliö on poistettava välittömästi käytöstä eikä öljyä palauteta sinne takaisin. C-luokan säiliö edellytetään korjattavaksi tai vaihdettavaksi uuteen puolen vuoden kuluessa. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen 2 vuoden ja A-luokan säiliö 5 vuoden kuluttua.

Pakollinen tarkastusvelvoite ei koske tärkeän pohjavesialueen ulkopuolella olevia säiliöitä eikä sisäsäiliöitä. Nykyisin kuitenkin monien kuntien ympäristönsuojeluohjeet edellyttävät myös näiden säiliöiden tarkastusta määrätyn ajan kuluttua asennuksesta. Myös Öljy- ja biopolttoaineala ry suosittelee kaikkien vanhojen maanalaisten terässäiliöiden ja kellareissa sijaitsevien terässäiliöiden tarkastuksia ajoittain.

Säiliön omistajia neuvotaan

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyhtiöt ovat sopineet yhtenäiset toimintaohjeet, joiden mukaan säiliöautonkuljettajat toimivat havaitessaan öljysäiliöön liittyvän puutteen tai vian. Asiakkaalle jätetään vikailmoituslomake korjauskehotuksineen sekä tiedot Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväksymistä asennus- ja huoltoliikkeistä.