Polttoainevarkauksien ehkäisy

Varkauksien torjuntaan panostetaan

Polttoainevarkaudet työllistävät paljon sekä poliisia että huoltoasemia. Yksittäisen polttoainevarkauden kustannusvaikutus on kauppiaalle tai öljy-yhtiölle moninkertainen verrattuna anastetun polttoaineen arvoon, kun otetaan huomioon selvityskulut. Varkauksien torjuntaan panostetaankin huoltoasemilla jatkuvasti.

Valvonnan lisääminen on usein tehokas keino vähentää varkauksia. Huoltoasemat ovat sikäli mutkikkaassa tilanteessa, että rikollisuuden torjunnassa tehokkaimmat keinot hankaloittavat tavallisten, rehellisten asiakkaiden asiointia.

Polttoainevarkaus on rikos

Öljy- ja biopolttoaineala ry on yhdessä Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liiton SBL:n ja poliisin kanssa järjestänyt vuosien mittaan kampanjoita, joilla on kiinnitetty huomiota polttoainevarkauksiin ja pyritty ehkäisemään niitä. Kampanjoissa on muistutettu siitä, että polttoainevarkaus on rikos ja että varas maksattaa anastamansa polttoaineen muilla asiakkailla.