Liikenteen kehittäminen

Tarvitaan monia ratkaisuja

Liikenteen tulevaisuuden visioinnissa esitetään myös täysin uusia ja rohkeita ratkaisumalleja, jotka ovat tärkeitä kehityksen viemiseksi eteenpäin kohti nykyistä energiatehokkaampaa ja vähäpäästöisempää liikennettä. Samalla tulee kuitenkin huomioida myös ratkaisujen kustannustehokkuus ja toteutusmahdollisuudet käytännössä.

Vuoteen 2030 mennessä ei ole näköpiirissä yhtä, mullistavaa teknologista ratkaisua, joka pystyisi muuttamaan radikaalisti nykyistä liikennejärjestelmää. Öljy- ja biopolttoaineala ry katsoo, että nykyisen liikennejärjestelmän energiatehokkuutta tulee parantaa hyödyntäen heti käyttöön valmiita ratkaisuja kuten hyvälaatuisia, kestäviä ja kustannustehokkaasti tuotettuja biopolttoaineita.

Trafi seuraa liikenteen ympäristövaikutuksia erilaisten tunnuslukujen avulla. Syksyllä 2016 päivitetyn liikenteen ympäristön tilakuvan mukaan liikenteen tuottamat kasvihuonekaasu-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet ja suuntauksen ennustetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidi- eli CO2-päästöt ovat vähentyneet vuosien 2006–2015 välillä 30 %. 
 

Biopolttoaineet, polttomoottoriteknologian kehittyminen

Kestävästi tuotetut, nykyiseen autokantaan soveltuvat biopolttoaineet sekä perinteisen polttomoottoriteknologian tehostuminen ovat vaikuttavimpia ja nopeimmin käyttöön otettavia keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi lyhyemmällä tähtäimellä. Energiatehokkuuden parantaminen ja sitä kautta syntyvä energiansäästö on kustannustehokkain tapa erityisesti henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Biopolttoaineiden osalta kustannustehokkain ja kuluttajan kannalta helpoin tapa tuoda uusia polttoaineita markkinoille on käyttää seoksia. Seoskäyttö ei edellytä uutta polttoaineiden jakeluverkkoa eikä kokonaan uudenlaisia ajoneuvoja. Rajoitteita biopolttoaineiden käytölle aiheutuu biokomponenttien sekoitusrajoista, jotka vaihtelevat lainsäädännössä määritellyistä biokomponenteista riippuen.

Autokanta ja jakelujärjestelmät ratkaisevia

Uusien polttoainevaihtoehtojen yleistymiseen vaikuttaa se, millaisia järjestelmämuutoksia tarvitaan polttoaineen tuotannossa, jakelussa ja loppukäytössä. Nopeimmin voidaan ottaa käyttöön sellaisia polttoaineita, jotka sopivat jo olemassa olevaan polttoaineiden jakelujärjestelmään ja ajoneuvoihin eli jotka eivät vaadi infrastruktuurimuutoksia. Lisäksi polttoainevalintoihin vaikuttavat kuljettajien mieltymykset ja polttoaineiden hinta.

Ajoneuvojen moottorit, pakokaasujen puhdistuslaitteet ja polttoaineet ovat ajan myötä hioutuneet toimiviksi kokonaisuuksiksi. Vaihtoehtoisten, täysin uusien teknologioiden käyttöön ottoa hidastaa se, että autokanta uusiutuu hitaasti. Auton pääsy suunnitteluvaiheesta tuotantoon vie usein kymmenisen vuotta. Sen jälkeen auto on liikenteessä ainakin saman ajan ellei pidempäänkin.

Nestemäisiin polttoaineisiin perustuva polttoainetalous säilyy ratkaisevassa roolissa liikenteessä vielä kauan. Korvaavilla vaihtoehtoisilla energioilla on suuremman mittaluokan merkitystä vasta 20-30 vuoden tähtäyksellä. Esimerkiksi sähköautot eivät ole laajemmin ratkaisu liikenteen päästövähennyksiin vielä pitkään aikaan. Päästökeskustelussa kannattaa myös muistaa, että sähköautoista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt riippuvat siitä, miten sähkö on tuotettu.