Öljy ja liikenne

Eri puolilla maailmaa erilainen tilanne

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa maailmanlaajuisen öljyn kysynnän kasvavan tulevina vuosina. Vuonna 2035 kysynnäksi ennustetaan lähes 100 miljoonaa barrelia päivässä, kun se nyt on runsaat 92 miljoonaa barrelia päivässä. Liikenteen osuus on lähes 90 % öljyn käytön ennustetusta lisääntymisestä.

Tilannekuva on erilainen teollistuneissa maissa ja nousevissa talouksissa. Teollistuneissa maissa öljyn kysyntä liikenteen polttoaineena vähenee erityisesti energiatehokkuuden paranemisen ansiosta, mutta moninkertaistuu nykyisestä nousevissa talouksissa kuten Kiinassa ja Intiassa. Yksin Kiinassa kulutettaisiin IEA:n ennusteen mukaan puolet maailmanlaajuisesta öljyn lisäkäytöstä liikenteessä.

Maailman Energianeuvosto WEC arvioi vuoteen 2050 ulottuvissa hahmotelmissaan, että kehittyvien talouksien liikennepolttonesteiden kysyntä ylittää kehittyneiden maiden kysynnän vuoteen 2025 mennessä.

Polttoainevalikoima laajenee vähitellen

Bensiini ja dieselöljy ovat muodostuneet autojen pääpolttoaineiksi. Syitä tähän ovat olleet mm. hyvä saatavuus ja suuri energiatiheys sekä helppo käsiteltävyys ja varastoitavuus. Nykyisin liikenteessä ei käytetä pelkästään fossiilisia öljytuotteita, vaan myös biopohjaisia polttonesteitä eri muodoissa sekä fossiilisen öljyn ja bioöljyjen yhdistelmiä.

Vaihtoehtoiset liikenteen polttoaineet lisääntyvät vähitellen, mutta tällä hetkellä ne edustavat vasta 4-5 %:n osuutta koko maailman liikennepolttoaineista, eikä nopeaa muutosta tilanteeseen ole odotettavissa. Vaihtoehtoisia polttoaineita ovat esim. maakaasu ja nestekaasu sekä mm. synteettiset hiilestä ja maakaasusta valmistetut polttoaineet.

Öljytuotteet liikuttavat maailmaa WECin arvion mukaan yli 80 %:sti vielä seuraavat 40 vuotta. Tämä johtuu erityisesti siitä, että öljyn kysyntä kasvaa voimakkaasti raskaassa liikenteessä, merikuljetuksissa ja lentoliikenteessä.

Maailmanlaajuisesti ja EU-alueella öljytuotteiden osuus liikenteen polttoainetarpeista on noin 95 %. EU:n tulevaisuustarkastelujen mukaan öljytuotteiden osuus EU:n liikennealan polttoainetarpeista olisi vuonna 2030 vielä 87 % ja vuonna 2050 edelleen 84 %.