Tieliikenne, autokanta

Tarpeellista hyötyajoa Suomen oloissa

Valtaosa suomalaisista liikkuu päivittäin autolla. Taajama-alueilla joukkoliikenne ja kevyt liikenne kuten pyöräily voivat olla suurelle osalle liikkujista hyviä vaihtoehtoja, mutta monesti, ja varsinkin haja-asutusalueilla, auto on vaihtelevien syiden takia välttämättömyys työ- ja asiointimatkoilla.

Suomessa henkilöautolla liikkuminen on kaiken kaikkiaan enimmäkseen tarpeellista hyötyajoa: työ- ja asiointimatkoja, lasten kuljettamista päivähoitoon, kouluun ja harrastuksiin, mökille kulkemista.

Tieliikenne avainasemassa

Tieliikenne on liikennemuodoista Suomessa avainasemassa ja myös perustana muille liikennemuodoille. Tieliikenteen osuus on henkilöliikenteessä lähes 95 % ja tavarakuljetuksissa vajaat 70 %. Pitkät etäisyydet ja harva asutus taajamien ulkopuolella vaikuttavat omalta osaltaan liikenteen määrään ja myös siihen, että tieliikenteen merkitys on Suomessa korostunut.

Hyvin toimivalla liikenteellä on tärkeä merkitys yhteiskunnan ja talouselämän toimivuudelle ja kansalaisten elämänlaadulle. Turvallinen liikkuminen ja sujuvat kuljetukset edistävät työllisyyttä, palveluja sekä sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa. Tärkeää on tavoitella mahdollisimman kestävää ja energiatehokasta liikennettä ja ottaa huomioon liikenteen ympäristölle aiheuttamat vaikutukset.

Tiestön kunnossapito on tärkeää liikenteen sujumiselle ja liikenneturvallisuudelle, ja tiestön kehittämisen hyödyt ovat moninkertaiset investointeihin verrattuna.

Ajoneuvojen määrä ja ikä

Suomessa on liikennekäytössä yli 3 miljoonaa autoa, joista henkilöautoja on noin 2,6 miljoonaa. Kun mukaan otetaan kaikki ajoneuvoluokat, on Trafin mukaan koko ajoneuvokannan koko noin 5 miljoonaa ajoneuvoa.

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on yli 11 vuotta. Suomessa henkilöautojen keskimääräinen käyttöikä on EU-maiden korkeimpia: autojen romutusikä on yli 20 vuotta. Vuonna 2016 hankittu uusi auto on todennäköisesti liikenteessä vielä 2030-luvun puolivälissä.

Autojen käyttövoimat

Henkilöautojen suosituin käyttövoima on bensiini. Bensiinikäyttöisiä henkilöautoja oli vuoden 2016 lopussa liikenteessä 1 914 741. Dieselkäyttöisiä henkilöautoja oli liikennekäytössä 705 842.

Hybridiautojen ja muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävien henkilöautojen määrä kasvaa vähitellen, mutta niiden osuus kaikista henkilöautoista on toistaiseksi hyvin pieni. Esimerkiksi ladattavia hybridikäyttöisiä henkilöautoja oli vuoden 2016 lopussa reilut 2 400 ja täyssähköhenkilöautoja reilut 840, eli näitä autoja oli yhteensä runsaat 3 200.