Muuntokerrointaulukot (ammattijulkaisu; julkaisua ei ole saatavissa painettuna)

Taulukkoa käytetään polttonesteiden tilavuuden muuttamiseen tilavuudeksi +15 Celsius-asteessa. Taulukossa on tiheys-ja lämpötila-alueet rajattu Suomen olosuhteita vastaaviksi. Julkaisuja ei ole saatavissa painettuina.