Hintasäännöstelyn aika

Vuosina 1967-1977 öljytuotteet olivat Suomessa hintasäännöstelyn alaisia, ja valtioneuvosto vahvisti ylimmät kuluttajahinnat paikkakunnittain. Järjestelmällä pyrittiin tasoittamaan kansainvälisillä markkinoilla tapahtuvien äkillisten muutosten vaikutusta.

Hintasäännöstelyn aikaa seurasi ns. yhtenäishintajärjestelmä, jossa valtiovalta vahvisti ylimmät sallitut, paikkakunnasta riippumattomat vähittäismyyntihinnat koko maahan, polttoöljyille vuodesta 1974 sekä bensiinille ja dieselöljylle vuodesta 1978. Järjestelmästä luovuttiin asteittain 1980-luvulla ja siirryttiin täysin vapaaseen kilpailuun markkinoilla. Liikennepolttonesteiltä yhtenäishinta poistettiin kesäkuussa 1984. Kokonaisuudessaan öljytuotteiden hintavalvonta päättyi lokakuussa 1988.

Päivämääriä:

  • 18.6.1984 moottoripolttonesteiden vähittäisportaan myyntipalkkiot vapautettiin hintasäännöstelystä ja tukkuportaan myyntipalkkio siirtyi hinnanvahvistuksesta hintailmoitusmenettelyn piiriin
  • 1.10.1988 moottoripolttonesteiden jalostamohinnat ja polttoöljyjen hinnat vapautettiin säännöstelystä
  • 1.3.1991 keskitisleiden ja raskaan polttoöljyn tuonti vapautettiin
  • 1.7.1991 bensiinin tuonti vapautettiin
  • 1.1.1992 tuontilisenssiöinti poistettiin kokonaan (loppuvuonna 1991 lisenssejä myönnettiin tarpeen mukaan).