Kuluttajahintoihin vaikuttavat tekijät

Kuluttajahinnat määräytyvät markkinoilla

Suomessa öljytuotteiden kuluttajahinnat määräytyvät vapaasti markkinoilla. Hinnat vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan paikkakunnittain ja liikennepolttoaineiden osalta huoltoasemittain.

Kuluttajahinnoista suuri osa on veroa.

Verottomiin hintoihin vaikuttavat tekijät

Verottomiin hintoihin vaikuttavat kilpailutilanteen lisäksi myös monet muut tekijät. Hintaan sisältyvät mm. jalostus-, jakelu- ja varastointikustannukset, tukku- ja vähittäisportaan markkinointikulut ja marginaalit. Hintoihin heijastuvat lisäksi raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden hinta, eri öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat ja niiden muutokset sekä vuodenaikojen mukaan vaihteleva kysyntä.

Euron dollarikurssi

Kuluttajahintoihin vaikuttaa merkittävästi myös euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin: euron heikentyminen nostaa raakaöljyn ja öljytuotteiden euromääräistä tuontihintaa ja vastaavasti euron vahvistuminen alentaa dollareissa käytävän öljytuotekaupan tuotteiden tuontihintoja. Näin siis euron vahvistuminen dollariin nähden vaikuttaa kuluttajahintoihin laskevasti. Vastaavasti euron heikentymisellä dollariin nähden on kuluttajahintoja nostava vaikutus.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kuluttajahintaseuranta

Öljy- ja biopolttoaineala ry laatii kuukausittain kuluttajahintaseurantatilaston. Siihen kerätään kuukauden 15. päivän tilanteesta yhteenveto bensiinin, dieselöljyn, kevyen polttoöljyn ja korkeaseosetanolin hintatasosta. Tilastosta näkee myös sen, mikä on verojen osuus kulloisestakin hinnasta.

Kuluttajahintaseurantatilasto-sivun linkin kautta löytyy tilaston tiedot myös taaksepäin vuodesta 2000 asti.

Seuranta ei kuvaa koko maan keskihintoja, vaan kuluttajahintojen vaihtelua kuudella otantaan valitulla paikkakunnalla.

Tilastoissa myös muuta tietoa hinnoista ja veroista

Sivujen Tilastot-osiosta löytyy Kuluttajahintaseurantatilaston lisäksi muita hintojen kehitykseen ja verotukseen liittyviä tilastoja, sekä Suomeen keskittyviä että raakaöljyn ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahintoihin liittyviä.