Tislaustorni

Raakaöljyn tislaus

Käsittelemätön raakaöljy on tuhansien erilaisten hiilivetyjen seos. Hiilivedyt on eroteltava toisistaan tislaustornissa. Se on kuin korkea kattila, jossa on välipohjia. Mitä alemmas mennään, sitä korkeammaksi lämpötila tislaustornissa muuttuu.

Öljy pysyy jatkuvasti suljetussa tilassa ja sopivassa lämpötilassa, joten se ei syty palamaan korkeista lämpötiloista huolimatta. Tislaustornin eri osissa on eri lämpötilat ja kussakin osassa pääsevät ulos vain tietyt hiilivedyt. Tällaista aineiden erottelua haihduttamalla sanotaan tislaukseksi.

Tislaustornissa kuumimmat osat ovat alhaalla ja viileimmät ylhäällä. Helposti höyrystyvät kevyet aineet jatkavat matkaansa ylös tornissa. Ne muuttuvat takaisin nesteeksi, kun lämpötila laskee sopivaksi.

Jatkojalostus

Tislaus on vasta jalostamisen alku. Melkein kaikki tislaustornista saadut aineet kulkevat vielä monen jatkojalostusyksikön läpi ennen riittävän puhdasta koostumusta. Valmiit tuotteet ovat useiden eri komponenttien yhdistelmiä.