Öljyn käyttökohteet

Runsas puolet liikenteeseen - liikennepolttonesteissä biokomponentteja

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilaston mukaan kaikkien öljytuotteiden yhteenlaskettu myynti kotimaahan vuonna 2016 oli 7,7 miljoonaa tonnia. Kokonaisluku sisältää polttonesteiden lisäksi bitumit ja voiteluaineet sekä petrokemianteollisuuden raaka-aineet.

Runsas puolet öljystä käytetään liikenteen polttoaineina. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät biokomponentteja. 

Öljytuotteiden kulutus käyttökohteittain jakautui vuonna 2015 seuraavasti:

  • liikenne 55 %
  • raaka- ja voiteluaineet 17 %
  • teollisuuden energia 12 %
  • maa- ja metsätalous, rakennustoimi 9 %
  • rakennusten lämmitys 7 %

Autojen polttoaineenkulutus pienentyy

Bensiinin kulutus on ollut pitkässä juoksussa vähenemään päin, kun energiatehokkuutta lisäävä tekninen kehitys pienentää autojen polttoaineenkulutusta ja autoverotus suosii vähän polttoainetta kuluttavia autoja. Vuonna 2016 moottoribensiiniä myytiin vajaat kaksi miljardia litraa.

Dieselin myynti on ollut pitkään kasvusuunnassa. Dieselin vuosittaiseen kulutukseen vaikuttaa talouden tilanne, koska dieselin merkittävin käyttäjä on talouselämän kuljetukset. Vuonna 2016 dieselin myynti ylitti ensimmäisen kerran kolmen miljardin litran rajan.

Kevyestä polttoöljystä vain kolmasosa lämmitykseen

Kevyttä polttoöljyä myytiin vuonna 2016 lähes 1,9 miljardia litraa. Suurin osa kevyestä polttoöljystä kulutetaan maa- ja metsätalouden koneissa ja laitteissa, rakennustoiminnassa ja teollisuudessa.

Noin kolmasosa kevyestä polttoöljystä käytetään rakennusten lämmityksessä. Öljylämmityksessä öljyn kulutus on pienentynyt, kun laitteiden energiatehokkuus on parantunut. Lämmittäjät ovat öljyalan energiatehokkuussopimusten aikana 1990-luvun lopulta lähtien uusineet järjestelmiään ja ottaneet öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Raskas polttoöljy teollisuudessa

Pääosin teollisuudessa käytettävää raskasta polttoöljyä myytiin vuonna 2016 noin 440 000 tonnia.