Raakaöljyn hintahistoriaa

1950-luku, 1960-luku, Opecin synty

Öljymarkkinat olivat 1950-luvulla melko vakaat. Seitsemän suurinta öljy-yhtiötä (nk. Seven Sisters) Exxon, Shell, Texaco, British Petroleum, Chevron, Mobil ja Gulf  hallitsivat kansainvälistä öljykauppaa kartellina. Tuottajamaiden valta kasvoi 1960-luvulla, kun monet valtiot kansallistivat öljy-yhtiönsä ja neuvottelivat tuotantomäärien rajoittamisesta. Tuottajamaiden yhteistyöjärjestö Opec perustettiin vuonna 1960. Perustajia olivat Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabia ja Venezuela.

Ensimmäinen öljykriisi 1973

Opec saavutti määräävän aseman öljykaupassa 1970-luvun alkupuolella. Teollisuusmaiden öljynkulutus oli kasvanut nopeasti. Yhdysvaltojen öljyntuotanto oli kääntynyt laskuun, ja Opecin öljyn osuus maan öljytuotteiden kulutuksesta oli noussut 40 %:iin.

Vuodesta 1973 on puhuttu öljyvallankumouksen vuotena, johon ajoittui ensimmäiseksi öljykriisiksi kutsuttu tilanne. Taustalla olivat Lähi-idän sota (ns. Jom Kippurin sota) ja siihen liittyneet arabimaiden öljynvientisulku ja tuotannon supistukset, joilla arabimaat painostivat Israelin tukijoita.

Opec katkaisi hintaneuvottelut öljy-yhtiöiden kanssa, päätti ensimmäistä kertaa yksipuolisesti raakaöljyn hinnan korotuksista ja kaksinkertaisti öljyn hinnan syksyllä 1973. Vuodenvaihteessa 1973-1974 öljy kallistui vielä yli 100 %:lla. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta viisinkertaistui lyhyessä ajassa.

Toisen öljykriisin ajanjakso 1979-1980

Toiseksi öljykriisiksi kutsutun vaiheen aiheutti Iranin vallankumous vuodenvaihteessa 1978-1979. Levottomuudet ja maan öljyntuotannon lyhyt pysähtyminen laskivat maailman raakaöljyn tuotantomäärää. Öljyvarastot olivat samalla poikkeuksellisen alhaiset ja tavallista kylmempi talvi lisäsi niukkuutta. Raakaöljyn hinta nousi, vaikka öljystä ei ollut merkittävää pulaa.

Keväällä 1979 tuotanto vastasi taas kulutusta, mutta pelko uusista tuotantohäiriöistä sai ostajat hankkimaan öljyä varastoihin nousevillakin hinnoilla. Tilannetta pitkitti Irakin ja Iranin sodan syttyminen syksyllä 1980. Öljykriisin päättyessä vuodenvaihteessa 1980-1981 raakaöljyn maailmanmarkkinahinta oli yli kaksi kertaa korkeampi kuin kriisin alkaessa.

Persianlahden sota 1990-1991

Persianlahden sota vuosina 1990-1991 aiheutti epävakautta öljymarkkinoihin. Irak syytti joitakin arabimaita öljyn polkumyynnistä. Opec päätti nostaa öljyn hintoja ja asetti tuotantokiintiöt, mutta Irak jatkoi arvostelua ja valtasi Kuwaitin. Saudi-Arabian pyynnöstä Yhdysvaltojen johtama liittouma teki tammikuussa 1991 ilmapommituksia irakilaisten häätämiseksi Kuwaitista.

Irakin ja Kuwaitin tuotanto poistui öljymarkkinoilta. Muut Opec-maat nostivat tuotantoaan, ja maailman öljyntuotanto oli vuoden 1990 lopulla suurempi kuin ennen Irakin hyökkäystä. Raakaöljyn keskihinta oli kriisin vuoksi vuoden 1990 viimeisellä neljänneksellä 63 % korkeampi kuin ensimmäisellä. Tammikuun 1991 puolivälissä hinta oli pudonnut suunnilleen vuoden 1990 ensimmäisen neljänneksen tasolle.

Öljymarkkinoiden ”hullu vuosi” 2008

Vuotta 2008 on kutsuttu joskus öljymarkkinoiden ”hulluksi vuodeksi”, koska yhteen vuoteen mahtui paljon suuria muutoksia. Vuoden alussa öljyn kysyntä kasvoi voimakkaasti ja hintaennätyksiä rikottiin sekä raakaöljyssä että öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnoissa. Vuoden alussa Brent-raakaöljylaadun hinta oli noin 100 dollaria barrelilta, mutta nousi heinäkuun puoliväliin mennessä korkeimmillaan 148 dollariin barrelilta. Raakaöljyn hinta kääntyi heinäkuussa laskuun, kun kysyntä hiipui, mutta tuotanto lisääntyi. Kysyntä väheni ensi maltillisesti, mutta syksyllä maailmantalous kääntyi taantumaan, kysyntä väheni selvästi ja öljyn hinta lähti jyrkkään laskuun. Noin neljässä kuukaudessa hinta laski 40 dollariin, jopa sen alle.

Brent-raakaöljyn hintavaihteluja vuosina 2014-2016

Brent-raakaöljylaadun hinta vaihteli vuonna 2014 selvästi enemmän kuin edellisvuosina. Korkeimmillaan hinta oli kesäkuussa noin 115 dollaria barrelilta ja alimmillaan vuoden lopussa noin 55 dollaria barrelilta. Näin voimakasta hintavaihtelua oli edellisen kerran vuonna 2008.

Vuoden 2015 tammikuun puolivälistä lokakuun puoliväliin Brent-raakaöljyn hinta vaihteli 45 dollarin ja 65 dollarin välillä barrelilta. Loppuvuotta kohti öljyn tuotanto ylitti kysynnän, ja joulukuun puolivälissä 2015 Brentin hinta oli alhaisimmilla tasolla yli 10 vuoteen, noin 38 dollaria barrelilta.

Vuoden 2016 tammikuussa Brent-raakaöljyn hinta kävi alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen, noin 28 dollarissa barrelilta. Hinta nousi vuoden 2016 loppuun mennessä noin 55 dollariin barrelilta.