Öljyn kulutus

Maailman energiankulutus kasvaa

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n vuoteen 2035 ulottuvien tulevaisuusskenaarioiden mukaan maailman energiankulutuksen arvioidaan kasvavan 36 % eli keskimäärin 1,2 % vuodessa.

Maailmanlaajuisen öljyn kysynnän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 88 miljoonasta barrelista päivässä lähes 100 miljoonaan barreliin päivässä vuonna 2035. Vuosina 2010-2035 energian kulutuksen kasvusta yli 90 % tapahtuu OECD-maiden ulkopuolella.

Suurimmat energian käyttäjät

Kiina ohitti Yhdysvallat maailman suurimpana energiankäyttäjänä vuonna 2009. Kiina kasvattaa energiankulutustaan IEA:n ennusteen mukaan yli 75 % vuoteen 2035 mennessä.

Yhdysvaltojen ennustetaan pysyvän maailman energiankulutuksessa toisella sijalla. Nopeimmin energiankulutus kasvaa Intiassa, Indonesiassa, Brasiliassa ja Lähi-idässä.

Kasvua erityisesti nousevien talouksien liikenteessä

Öljyn kysyntä kasvaa erityisesti nousevien talouksien kuten Kiinan ja Intian talouskasvun myötä, kun liikenne lisääntyy. Maailman henkilöautojen lukumäärän on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä.

Liikennesektorin osuus on lähes 90 % öljyn käytön ennustetusta lisääntymisestä. Kiinassa kulutettaisiin IEA:n ennusteen mukaan puolet maailmanlaajuisesta öljyn lisäkäytöstä liikennesektorilla.

Öljy pääasiallinen energialähde pitkään, rinnalle uutta

Maailman lisääntyvä energiankulutus tyydytetään lähivuosikymmeninä yli 50-prosenttisesti fossiilisilla polttoaineilla. Öljy pysyy näin maailman pääasiallisena energialähteenä vielä useita vuosikymmeniä, mutta sen rinnalle kehitetään erilaisia uusia energiamuotoja. Näitä ovat kehittämässä vahvasti myös lukuisat energia-alan yritykset, jotka aiemmin ovat keskittyneet öljytuotteisiin.