Nestekaasu

Videosta nestekaasun turvallisuusvinkit

Katso myös nestekaasuohjeet sivun laidassa (mobiiliversiossa sivun lopussa).

Nestekaasupullojen hankinta, vaihto, palautus

Nestekaasun käyttö on turvallista, kunhan käyttäjä noudattaa kaikkia nestekaasuun ja nestekaasupulloihin liittyviä ohjeita. Nestekaasupullot ovat lainsäädännössä määriteltyjä kuljetettavia paineastioita.

Nestekaasun voi hankkia esim. monilta huoltoasemilta.

Kun kuluttaja Suomessa hankkii ensimmäisen kerran nestekaasua, hän ostaa nestekaasupullon ja siinä olevan nestekaasun. Seuraavalla kerralla nestekaasua ostaessaan asiakas saa tilalle toisen samaan pullotyyppiin kuuluvan nestekaasupullon, joka on tarkastettu ja täytetty nestekaasun täyttölaitoksella. Ostaja maksaa tällöin vain nestekaasusta, ei enää pullosta.

Nestekaasuasennukset

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotöitä saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä kaasuasennusliike. Itse saa tehdä vain ns. letkuasennuksia: nestekaasupullosta tai kiinteästä putkistosta johdetaan kaasu letkulla käyttölaitteeseen. Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kaasuasennusliikkeistä.

Teollisuudessa ja kotitalouksissa

Suomessa nestekaasusta valtaosa käytetään teollisuudessa. Merkittäviä käyttäjiä ovat esim. elintarviketeollisuus, puunjalostusteollisuus paperin kuivauksessa ja päällystyksessä, metalliteollisuus lämpökäsittelyprosesseissa sekä lasi- ja keraaminen teollisuus.

Nestekaasun etuja ovat korkea energiasisältö ja palamislämpötila, puhdas palaminen, liekin portaaton säädettävyys, nopeatehoisuus ja myrkyttömyys.

Eniten nestekaasusta saadaan hyötyä kohteissa, joissa ovat tärkeitä puhdas palaminen ja korkea hyötysuhde. Tällaisia ovat esim. lämmitysprosessit, joissa nestekaasuliekki kohdistuu suoraan itse tuotteeseen. Suurin nestekaasun yksittäinen käyttökohde on lämmitys tai kuivaus suoraan kaasuliekillä. Ravintoloissa ja muissa suurkeittiöissä suositaan kaasuliettä helposti säädettävän liekin ja lämmön vuoksi.

Kotitaloudet käyttävät Suomessa nestekaasua esim. asuntojen kaasuliesissä, mutta ennen kaikkea mökeillä, matkailuvaunuissa ja veneissä. Keski-Euroopassa nestekaasu on paljon laajemmin kotitalouksien jokapäiväisessä käytössä.

Mitä nestekaasu on

Nestekaasu on hiilivety. Se on väritöntä, mautonta ja hajutonta kaasua. Nestekaasua saadaan raakaöljyn ja maakaasun tuotannosta sekä öljynjalostuksen ensimmäisessä vaiheessa öljynjalostamolla.

Suomen kulutukseen toimitettava nestekaasu on aina hajustettu. Hajustus tehostaa mahdollisten vuotojen havaitsemista. Hajustamatonta nestekaasua voi toimittaa ja varastoida vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) erityisluvalla.

Suomessa kotitalouksissa käytettävä nestekaasu on pääosin propaania. Butaania käytetään esim. tupakansytyttimissä. Teollisuudessa käytetään propaania, butaania tai niiden seosta.

Nestekaasu verolliseksi polttoaineeksi vuoden 2016 alussa

Nestekaasun verottomuus poistui vuoden 2016 alussa. Moottoreissa ja lämmityksessä käytettävästä nestekaasusta ja bionestekaasusta kannetaan niiden energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero sekä huoltovarmuusmaksu.