Tilauskori

Tällä hetkellä tilauskorisi on tyhjä. Voit tutustua ladattaviin ja tilattaviin julkaisuihin kohdassa Esitteet & Julkaisut > Saatavana on julkaisuja kuluttajille sekä alan ammattikäyttöön. Osa julkaisuista on maksuttomia, osa maksullisia.;

Nestekaasu

Nestekaasugrilli on tuttu kuluttajille, mutta valtaosan nestekaasusta käyttää teollisuus

Teollisuudessa ja kotitalouksissa

Suomessa nestekaasusta valtaosa käytetään teollisuudessa. Merkittäviä käyttäjiä ovat esim. elintarviketeollisuus, puunjalostusteollisuus paperin kuivauksessa ja päällystyksessä, metalliteollisuus lämpökäsittelyprosesseissa sekä lasi- ja keraaminen teollisuus.

Nestekaasun etuja ovat korkea energiasisältö ja palamislämpötila, puhdas palaminen, liekin portaaton säädettävyys, nopeatehoisuus ja myrkyttömyys.

Eniten nestekaasusta saadaan hyötyä kohteissa, joissa ovat tärkeitä puhdas palaminen ja korkea hyötysuhde. Tällaisia ovat esim. lämmitysprosessit, joissa nestekaasuliekki kohdistuu suoraan itse tuotteeseen. Suurin nestekaasun yksittäinen käyttökohde on lämmitys tai kuivaus suoraan kaasuliekillä. Ravintoloissa ja muissa suurkeittiöissä suositaan kaasuliettä helposti säädettävän liekin ja lämmön vuoksi.

Kotitaloudet käyttävät Suomessa nestekaasua esim. asuntojen kaasuliesissä, mutta ennen kaikkea mökeillä, matkailuvaunuissa ja veneissä. Keski-Euroopassa nestekaasu on paljon laajemmin kotitalouksien jokapäiväisessä käytössä.

Nestekaasupullojen hankinta, vaihto, palautus

Nestekaasun käyttö on turvallista, kunhan käyttäjä noudattaa kaikkia nestekaasuun ja nestekaasupulloihin liittyviä ohjeita. Nestekaasupullot ovat lainsäädännössä määriteltyjä kuljetettavia paineastioita.

Nestekaasun voi hankkia esim. monilta huoltoasemilta.

Kun kuluttaja Suomessa hankkii ensimmäisen kerran nestekaasua, hän ostaa nestekaasupullon ja siinä olevan nestekaasun. Seuraavalla kerralla nestekaasua ostaessaan asiakas saa tilalle toisen samaan pullotyyppiin kuuluvan nestekaasupullon, joka on tarkastettu ja täytetty nestekaasun täyttölaitoksella. Ostaja maksaa tällöin vain nestekaasusta, ei enää pullosta.

Lue lisää nestekaasupullojen hankinnasta, vaihdosta ja palautuksesta >

Nestekaasuasennukset

Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotöitä saa suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä kaasuasennusliike. Itse saa tehdä vain ns. letkuasennuksia: nestekaasupullosta tai kiinteästä putkistosta johdetaan kaasu letkulla käyttölaitteeseen. Tukes ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kaasuasennusliikkeistä.

Mitä nestekaasu on

Nestekaasu on hiilivety. Se on väritöntä, mautonta ja hajutonta kaasua. Nestekaasua saadaan raakaöljyn ja maakaasun tuotannosta sekä öljynjalostuksen ensimmäisessä vaiheessa öljynjalostamolla.

Suomen kulutukseen toimitettava nestekaasu on aina hajustettu. Hajustus tehostaa mahdollisten vuotojen havaitsemista. Hajustamatonta nestekaasua voi toimittaa ja varastoida vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) erityisluvalla.

Suomessa kotitalouksissa käytettävä nestekaasu on pääosin propaania. Butaania käytetään esim. tupakansytyttimissä. Teollisuudessa käytetään propaania, butaania tai niiden seosta.