Voiteluöljyt

Voiteluöljy vähentää kitkaa

Voiteluöljy on yleisnimitys joukolle erikoistuotteita, joiden käyttötarkoitus vaihtelee suuresti. Tuotteita käytetään lukuisissa kohteissa paperikoneista kosmetiikkateollisuuteen ja lääketieteellisiin käyttökohteisiin. Koska voiteluöljyjen käyttöalue on laaja, on erityyppisiä tuotteita paljon.

Voiteluöljyjen perustarkoitus on vähentää kitkaa liikkuvien osien välillä. Muita tehtäviä ovat mm. epäpuhtauksien sitominen, jäähdytys ja eristäminen. Ominaisuuksista viskositeetti eli juoksevuus on tärkein: öljyn pitää pysyä käyttökelpoisena sekä kuumassa että kylmässä.

Koneiden ja laitteiden sekä itse voiteluaineiden tekninen kehitys on johtanut siihen, että voiteluöljyn kulutus on pienentynyt. Autoissakaan ei tarvitse öljyä vaihtaa yhtä usein kuin ennen.

Kaikkiaan voiteluaineita myytiin Suomessa vuonna 2015 noin 50 000 tonnia, josta moottoriöljyn osuus oli runsaat 16 600 tonnia.

Moottoriöljyt, muut voiteluaineet

Voiteluöljyt jaotellaan käyttökohteiden mukaan yleisimmin moottoriöljyihin ja muihin voiteluaineisiin. Muut voiteluaineet voidaan ryhmitellä esimerkiksi hydrauliöljyihin, teollisuusvoiteluaineisiin sekä työstö-öljyihin.

Moottoriöljyjä käytetään henkilöautoissa ja dieselmoottoreissa. Hydrauliöljyjä käytetään erilaisissa voimansiirtolaitteistoissa. Teollisuusöljyjä käytetään teollisuuden koneissa ja laitteissa lukuisissa eri käyttökohteissa.

Mineraalipohjaisia ja synteettisiä öljyjä

Voiteluöljyjen perusöljyinä käytetään joko mineraalipohjaisia tai synteettisiä öljyjä.

Mineraaliöljyt valmistetaan raakaöljystä tislaamalla ja poistamalla mahdollisimman paljon ei-haluttuja yhdisteitä. Tämä tapahtuu öljynjalostuksen prosesseissa.

Synteettiset voiteluöljyt valmistetaan myös raakaöljystä, mutta petrokemian teollisuuden monien prosessien avulla.

Synteettiselle perusöljylle saadaan näin tarkoin halutut ominaisuudet, mm. korkea viskositeetti-indeksi (kuvaa nesteen taipumusta ohentua lämpötilan noustessa), hyvä hapettumiskestävyys ja alhainen jähmepiste.

Lopputuotteeseen lisätään yleensä erilaisia lisäaineita, jotka parantavat öljyn fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.

Käytetyt moottoriöljyt (jäteöljyt)

Moottoriöljyn ominaisuudet muuttuvat ajan mittaan käytön aikana lähinnä korkeiden lämpötilojen vaikutuksesta. Muun muassa polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) pitoisuus lisääntyy.

Lisäksi moottoriöljyyn kerääntyy vähitellen käytössä kulumismetalleja kitkan vaikutuksesta. Kemiallisen koostumuksen muutos käytön aikana ja öljyyn kertyvät epäpuhtaudet voivat tehdä käytetystä öljystä (jäteöljy) terveydelle tai ympäristölle vaarallista. Toistuvaa ihokosketusta käytettyihin voiteluaineisiin ja erityisesti moottoriöljyihin tulee välttää.

Käytetty moottoriöljy on vaarallista jätettä, joka on aina toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Jäteöljyn ensisijainen käsittelytapa on öljyn uudistaminen eli regenerointi. Toissijaisesti puhdistettu jäteöljy voidaan myös hyödyntää energiana siihen luvan saaneissa polttolaitoksissa.

Autoissa öljynvaihto kuuluu yleensä osana ajoneuvon säännölliseen huoltoon. Auton ohjekirjassa neuvotaan ajoneuvoon soveltuva moottoriöljy ja kerrotaan vaihtoväleistä.

Öljynvaihto kannattaa suorittaa huoltoasemalla tai huoltokorjaamolla, jolloin käytetty moottoriöljy päätyy varmimmin asianmukaiseen keräilyjärjestelmään.

Jos yksityiselle henkilölle kertyy käytettyä voiteluöljyä, se on vietävä aina sellaiseen vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen, joka ottaa vastaan käytettyjä voiteluöljyjä. Jäteöljyjen polttaminen on lailla kielletty.