Öljyn tuotanto

Öljyn tuotanto kasvaa kysynnän lisääntyessä

Raakaöljyä tuotetaan öljykentiltä eri mantereilla sekä merenalaisilta kentiltä. Vuonna 2015 raakaöljyä tuotettiin noin 92 miljoonaa barrelia päivässä. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut, että tuotanto nousisi noin 99 miljoonaan barreliin päivässä vuoteen 2035 mennessä.

Öljyn kysyntä kasvaa erityisesti nousevien talouksien kuten Kiinan ja Intian talouskasvun myötä, kun liikenne lisääntyy. On esitetty arvioita, että maailman henkilöautojen lukumäärä kaksinkertaistuisi vuoteen 2035 mennessä.

Suurimmat öljyn tuottajat ja kuluttajat

Tunnetuista öljyvaroista yli puolet sijaitsee Lähi-idässä. Keski- ja Etelä-Amerikassa, erityisesti Venezuelassa, on merkittäviä öljyvaroja. Myös Venäjällä on huomattavat öljyvarannot. Euroopalle tärkeän öljyntuotantoalueen muodostavat Pohjanmeri ja Norjanmeri.

Öljyntuottajamaiden järjestöön Opeciin kuuluvat öljyntuottajamaista Algeria, Angola, Ecuador, Irak, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, Venezuela ja Yhdistyneet Arabiemiraatit. Merkittävimpiä Opecin ulkopuolisia öljyntuottajia ovat Venäjä, Kanada, Yhdysvallat ja Norja.

Vuonna 2015 viisi suurinta öljyntuottajamaata olivat Yhdysvallat, Saudi-Arabia, Venäjä, Kanada ja Kiina (BP:n tilasto). Venäjä ja Saudi-Arabia ovat suurimpia öljyn viejiä.

Öljyntuottajista ylivoimainen öljyn nettotuoja on Yhdysvallat,  jossa kulutetaan noin viidennes maailmassa käytetystä öljystä. Toiseksi eniten kulutetaan Kiinassa ja kolmanneksi eniten Japanissa.

Mittayksikkönä barreli

Barreli (tynnyri) on öljyalalla käytetty tilavuusmittayksikkö. Yksi barreli on 159 litraa.