Öljytuotteiden vienti

Öljytuotteilla iso osa kemianteollisuuden viennissä

Kemianteollisuuden viennin osuus on lähes viidennes Suomen koko tavaraviennistä, joten kemianteollisuuden viennillä on suuri merkitys Suomen vientitulojen kannalta kokonaisuudessaan.

Vuonna 2016 Suomen kemianteollisuuden viennin arvo oli kaikkiaan 10,2 miljardia euroa.

Suomessa öljytuotteiden osuus maan kemianteollisuuden viennissä on hyvin merkittävä: öljytuotteiden viennin osuus kemianteollisuuden kokonaisviennistä oli vuonna 2016 runsas kolmannes.