Öljy ja huoltovarmuus

Öljy turvaa energiahuoltoa myös varapolttoaineena

Suomessa huoltovarmuuden rahoitus perustuu suurelta osin energiatuotteista kerättävään huoltovarmuusmaksuun, josta pääosa kertyy öljytuotteista.

Öljyllä on merkittävä rooli Suomen energiahuollon turvaamisessa erityyppisissä häiriötilanteissa, sillä se on myös muiden polttoaineiden kuten maakaasun varapolttoaine.

Öljyhuolto on Suomessa varmistettu kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen hyvin ja monipuolisesti. Öljytuotteita pidetään varmuusvarastoissa ja kriisitilanteissa varmistetaan myös puolustusvoimien öljyhuolto.

Varautumisjärjestelmien ja vaihtoehtoisten hankintalähteiden ansiosta Suomen öljyhuolto ei ole tuontiriippuvaisuudestaan huolimatta erityisen kriisialtis. Kokemukset ovat osoittaneet, ettei epävakaus tai edes vakava kriisi jollakin öljyn hankinta-alueella välttämättä johda öljyn saantihäiriöön, vaan lähinnä hinnan nousuun kriisin tai sen uhkan ajaksi.

Öljyn varmuusvarastointi

Öljyn osalta Suomi on mukana kansainvälisen energiajärjestön IEA:n ja EU:n varmuusvarastointijärjestelmissä (90 päivän varastointivelvoite). Näiden varmuusvarastojen tarkoitus on varmistaa öljyn saatavuutta erilaisissa kriisitilanteissa.

Kansallisesti huoltovarmuuden tavoitteet öljyn ja maakaasun osalta on määrätty vielä vaativammin: on oltava 5 kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaavat öljyn sekä maakaasua korvaavan öljyn varmuusvarastot.

Velvoitevarastot ovat maahantuojan omalla kustannuksellaan hankkimia varastoja, joiden käytöstä päättää Huoltovarmuuskeskus. Valtion varmuusvarastojen käytöstä päättää valtioneuvosto.