Raakaöljylaadut

Mistä raakaöljy koostuu

Raakaöljy muodostuu pääasiassa parafiinisista, nafteenisista ja aromaattisista hiilivedyistä, joiden suhteellinen osuus vaihtelee huomattavasti öljyn alkuperän mukaan. Raakaöljy sisältää lisäksi alkuaineita kuten rikkiä, typpeä, happea ja jonkin verran metalleja.

Eri raakaöljylaadut eroavat merkittävästi toisistaan alueittain ja öljykentittäin.

Raakaöljyt eri laatuisia

Raakaöljyn ja muiden syöttöaineiden laadusta riippuu, minkä tasoista käsittelyä tuotevalikoiman valmistaminen edellyttää jalostamolla.

Kevyet ja vähärikkiset raakaöljyt ovat kalliimpia kuin raskaammat ja rikkipitoisemmat raakaöljyt. Ensin mainitut vaativat vähemmän käsittelyä, ja niistä voidaan valmistaa öljytuotevalikoima, joka sisältää suuremman osuuden korkeamman lisäarvon tuottavia kevyitä jalosteita. Näitä ovat esim. bensiini, dieselöljy ja lentopolttoaineet.

Raskaammat ja rikkipitoisemmat raakaöljyt ovat tyypillisesti halvempia kuin kevyet ja vähärikkiset raakaöljyt. Raskaammista syntyy yksinkertaisessa tislausprosessissa suurempi osuus pienemmän lisäarvon tuottavia valmisteita, ja ne vaativat lisäkäsittelyä arvokkaampien ja kevyempien tuotteiden valmistamiseksi.

Öljynjalostajat pyrkivät käsittelemään raakaöljyjä optimaalisessa suhteessa. Se riippuu kunkin jalostamon konversio- ja käsittelylaitteista, halutusta tuotannon koostumuksesta sekä saatavilla olevien raakaöljylaatujen suhteellisista hinnoista.

Tiheys ja rikkipitoisuus oleellisia

Raakaöljyn laatua mitataan tiheydellä (kevyestä raskaaseen) ja rikkipitoisuudella (vähärikkisestä runsasrikkiseen).

Tiheyttä luokittelee American Petroleum Institute (API).  API-asteen määrittely perustuu öljyn tiheyteen 15,6 ºC lämpötilassa. Mitä korkeampi raakaöljyn API-aste on, sitä kevyempi raakaöljy on kyseessä.

Kevyiden raakaöljyjen API-aste on tyypillisesti yli 38 ja raskaiden raakaöljyjen tyypillisesti enintään 22. Raakaöljyjä, joiden API-aste on 22-38, kutsutaan yleisesti keskiraskaiksi raakaöljyiksi.

Rikkipitoisuus luokitellaan yleisesti siten, että vähärikkisen raakaöljyn rikkipitoisuus on alle 0,5 % ja runsasrikkisen raakaöljyn yli 0,5 %.

Keskeisiä raakaöljylaatuja

Brent Blend

Kevyt ja vähärikkinen Pohjanmeren raakaöljy, jonka API-aste on noin 38 ja rikkipitoisuus noin 0,4 %. Suurin osa tästä raakaöljystä jalostetaan Luoteis-Euroopassa, mutta merkittäviä määriä kuljetetaan myös Yhdysvaltoihin ja Välimeren alueelle.

Suurin osa kansainvälisestä raakaöljytarjonnasta hinnoitellaan Brent blend -raakaöljyn perusteella.

Brent Blend -raakaöljyllä on liukuva hintanoteeraus. Se perustuu fyysisiin Brent-, Forties- ja Oseberg- raakaöljylasteihin, jotka laivataan 10 seuraavan päivän kuluessa ja ovat vapaasti aluksessa lastattuna (FOB) nimetyssä lähtösatamassa (‘‘Dated Brent’’).

Russian Export Blend

Useista venäläisistä raakaöljyistä sekoitettu viitelaatu, jota menee vientiin sekä Venäjän kotimarkkinoille.

Tämä laatu on keskiraskas ja runsasrikkinen raakaöljy, jonka API-aste on noin 32 ja rikkipitoisuus noin 1,2 %. Export Blend -raakaöljyn spot-hinta noteerataan pääasiallisesti kahdessa toimituspaikassa: Italian Augustassa ja Alankomaiden Rotterdamissa.

West Texas Intermediate (WTI)

Yhdysvaltalainen raakaöljyn viitelaatu. Tämä on kevyt ja vähärikkinen raakaöljy, jonka API-aste on noin 40 ja rikkipitoisuus noin 0,3 %. Tämän raakaöljyn spot-hinta saadaan kaupankäyntikeskuksesta Cushingista, Oklahomasta Yhdysvalloissa.