Öljy energialähteenä

Öljyn synty

Öljy on fossiilinen energialähde, joka on syntynyt sedimentin alle hautautuneista esihistoriallisista kasveista ja muinaisista meren eliöistä vuosimiljoonien kuluessa.

Kuumuus ja paine ovat muuttaneet jäännökset nestemäisiksi ja kaasumaisiksi hiilivedyiksi. Öljy on keräytynyt maapallolla huokoisiin kiviin ja onkaloihin, joista se voidaan kerätä talteen pumppaamalla.

Öljyn ominaispiirteitä energialähteenä

Öljy eroaa muista energianlähteistä useassa suhteessa:

 • Öljyä kulutetaan kaikkialla maailmassa, mutta öljyvarat ovat epätasaisesti jakaantuneet.
   
 • Öljyä on helppo kuljettaa ja varastoida. Tämän ansiosta öljyllä on erittäin nopealiikkeiset globaalit markkinat.
   
 • Energiakäytön lisäksi öljy on tärkeä raaka-aine monilla teollisuudenaloilla, erityisesti muoviteollisuudessa.
   
 • Öljyn energiakäytöstä valtaosa kuluu liikennepolttoaineena. Toistaiseksi öljylle ei ole olemassa sellaista vaihtoehtoa, joka olisi yhtä kevyttä ja turvallista käyttää ja jonka energiasisältö olisi yhtä suuri.
   
 • Öljy vaikuttaa maailmanpolitiikkaan ja maailmanpolitiikka vaikuttaa vastaavasti öljymarkkinoihin mm. siksi, että osa tuottajamaista on hyvin riippuvaisia öljyn vientituloista.