Öljytuotteet

Öljy ja öljytuotteet käytössä kaikkialla

Öljytuotteet ovat nyt ja pitkälle tulevaisuuteen maailman pääasiallinen energialähde: öljy on perinteistä fossiilista öljyä, uusiutuvia biopohjaisia tuotteita ja näiden yhdistelmiä. Kestävän energiatulevaisuuden kannalta on tärkeää käyttää öljytuotteita vastuullisesti ja energiatehokkaasti.

Öljy on luonnonvara, jota hyödynnetään tuhansin eri tavoin energiana ja raaka-aineena. Öljyn käyttö on laajaa, koska se on helposti varastoitava ja kuljetettava energianlähde. Se on kiinteästi mukana ihmisten arjessa kaikkialla.

Öljyä käytetään liikkumiseen ja lämmitykseen. Se on myös teollisuuden energianlähde ja toimii monissa tehtävissä maa- ja metsätaloudessa. Öljy on myös tärkeä voiteluaineena. Sähkön kulutushuippujen aikana käynnistyvät raskaalla polttoöljyllä käyvät huippuvoimalaitokset tasaamaan tilannetta.

Raaka-aineena öljyä käytetään esimerkiksi muovien, keinokuitujen, lääkkeiden ja lannoitteiden valmistuksessa. Öljystä jalostettuja petrokemian tuotteita käytetään mm. maalien sidos- ja väriaineisiin, vaatteisiin ja meikkeihin.

Tärkeimmät öljytuotteet

Bensiini

Erilaisia bensiinikomponentteja sekoitetaan, jotta saataisiin tuotemääräyksiltään erilaisia laatuja sekä kesä- ja talvilaatuja. Suorituskyvyn parantamiseksi sekä hapettumisen ja korroosion ehkäisemiseksi käytetään usein lisäaineita.

Keskitisleet: dieselpolttoaineet, kevyt polttoöljy ja lentopetroli

Keskitisleitä ovat dieselpolttoaineet, kevyt polttoöljy ja lentopetroli.

Polttoöljyt

Polttoöljyjä sekä polttoöljyjen ja tislepolttoaineiden sekoituksia käytetään useissa laivoissa, voimalaitoksissa, liikerakennuksissa ja teollisuuslaitoksissa sekä lämmitykseen että tuotannon energiana.

Nestekaasut

Nesteytetyt kaasut koostuvat pääasiassa propaanista ja butaanista. Niitä tuotetaan käytettäväksi polttoaineena ja väliaineena petrokemikaalien valmistuksessa.

Teollisuusbensiini

Matalaoktaaninen bensiinituote, jota käytetään syöttöaineena kemianteollisuudessa ja katalyyttisessä reformoinnissa sekä vedyn tuotannossa.

Bitumi

Raakaöljyn tyhjötislauksen pohjatuote, jota käytetään pääasiassa teiden asfalttipäällysteissä ja kattomateriaaleissa.

Petrokemikaalit

Monet raakaöljystä jalostamalla valmistettavat tuotteet, kuten eteeni, propeeni, buteeni ja isobuteeni on tarkoitettu ensisijassa petrokemiallisiksi raaka-aineiksi muovin, synteettisten kuitujen, synteettisen kumin ja muiden tuotteiden valmistuksessa. Monia tuotteita, kuten bentseeniä, tolueenia ja ksyleeniä, valmistetaan käytettäväksi liuottimina.

Erikoisvalmisteet

Erilaisia jalostettuja öljytuotteita kuten perusöljyt, biopolttoaineet, eetterit MTBE, ETBE ja TAME, iso-oktaani ja muut jalostetut tuotteet. Näitä tuotteita käytetään usein liikennepolttoaineiden tai voiteluaineiden seoskomponentteina.