Öljyä ja biopolttoaineita

Biopolttoaineet tärkeä osa öljytuotteita

Sana öljy liitetään helposti vain perinteiseen fossiiliseen öljyyn. Nykyisin öljy ei ole pelkästään fossiilista energiaa, vaan myös biopohjaista öljyä sen eri muodoissa sekä näiden yhdistelmiä. Myös Öljy- ja biopolttoaineala ry:n useiden jäsenyritysten tuotannossa uusilla tuotteilla kuten biopolttoaineilla on ollut jo pitkään merkittävä rooli. Suomessa myös käytetään enemmän biopolttoaineita kuin muualla EU:ssa: kaikki Suomessa jakelussa olevat tieliikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja.

Kaikki nestemäiset polttoaineet ovat vahvaan tuotekehitykseen perustuvia korkean teknologian tuotteita, jotka täyttävät EU:n laatuvaatimukset ja eurooppalaiset standardit. Nestemäisille biopolttoaineille on EU:ssa asetettu yksityiskohtaiset kestävyyskriteerit varmistamaan, että biopolttoaineiden käyttö todella vähentää liikenteen päästöjä.

Kohti kestävää energiatulevaisuutta

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuilla näkyvä teema Kehittyvä öljy – mukana jokaisen arjessa kertoo siitä, että öljytuotteet ja nestemäiset biopolttoaineet eri muodoissaan pyörittävät laajasti yhteiskunnan rattaita nyt ja tulevaisuudessa.

Energiatehokkuuden paranemisesta huolimatta maailman energiantarve kasvaa ja energiatulevaisuudelta vaaditaan monimuotoisuutta, jotta myös kehittyvien talouksien energiatarpeet voidaan täyttää. Ala korostaa, että kestävän energiatulevaisuuden kannalta on tärkeää käyttää öljytuotteita ja kaikkea energiaa vastuullisesti.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyhtiöt panostavat laajasti tuotekehitykseen sekä energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja täysin uusien energiamuotojen kehittämiseen ja ovat rakentamassa kestävää energiatulevaisuutta.