Miten mukaan ryhmiin

Mahdollisuus vaikuttaa

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien jäsenet edustavat mm. energia-alan yhtiöitä, laitevalmistajia ja viranomaisia. Ryhmien työskentelyyn voivat osallistua kaikki tahot, joilla on kiinnostusta käsiteltävään standardointialueeseen. Osallistuminen on maksutonta (pois lukien Biomassat -seurantaryhmä).

Lausuntokierroksella olevaan standardiehdotukseen voi ottaa kantaa ja kommentoida riippumatta siitä onko seurantaryhmän jäsen (ks. kohta Standardoinnin seurantaryhmät).

Ryhmät käsittelevät vastuualueellaan laadittavia standardeja. Ryhmissä päätetään lausuntokierrosten äänestyskäyttäytymisestä ja lausunnoista.

Ota yhteys vastuuhenkilöön

Standardointiseurantaryhmiin voi ilmoittautua ottamalla yhteyden asianomaisen ryhmän vastuuhenkilöön.

Tietoa standardoinnista

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin seurantaryhmien toimintasäännöissä kerrotaan seurantaryhmien toimintatavoista, standardointiaineiston jakelusta, kannanotoista standardiluonnoksiin ym.

Suomen Standardisoimisliitto SFS on julkaissut useita perusoppaita standardoinnista, mm. seuraavat julkaisut:

  • Osallistu ja vaikuta – standardisointityön opas asiantuntijalle (oppaan verkkoversio)
  • SFS-käsikirja 1 - Standardit ja standardisointi
  • SFS-opas 9 - Eurooppalaisen standardisoinnin perustiedot