Öljy- ja biopolttoaineala ry

Etu- ja yhteistyöjärjestö

Öljy- ja biopolttoaineala ry on alan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä alaa koskevissa energia-, ilmasto-, ympäristö- ja liikennepoliittisissa asioissa. Etujärjestö ei ota kantaa jäsentensä väliseen kilpailuun eikä työmarkkinakysymyksiin.

Tavoitteena on edistää nestemäisten polttoaineiden vastuullista käyttöä ja osallistua kestävän energiatulevaisuuden kehittämiseen sekä rakentaa puitteita alan kannattavalle toiminnalle. Toiminnan ja tehtävien keskeisen osan muodostaa lainsäädäntötyöhön liittyvä edunvalvonta.

Järjestö hoitaa myös alan tilastointia, vastaa alan valmiussuunnittelusta ja toimii standardoinnin toimialayhteisönä sekä viestii ajankohtaisista kysymyksistä.

Järjestö on perustettu vuonna 1970. Ruotsiksi käytetään nimeä Olje- och biodrivmedelsbranschen rf ja englanniksi nimeä Finnish Petroleum and Biofuels Association.

Jäsenet

Järjestön jäseniä ovat Neste Oyj, Neste Markkinointi Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, St1 Oy ja Oy Teboil Ab sekä laite-, järjestelmä- ja palvelutoimittajien yhdistys Öljy- ja Kaasutekniikka ry.

Yritysjäsenkunnan yhteenlaskettu osuus öljytuotemarkkinoista on noin 95 %.

Valiokunnat, verkostot

Asioita valmistelee kaksi valiokuntaa: energiavaliokunta sekä ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta. Ne koostuvat jäsenyhtiöiden edustajista.

Verkostot ja muut ryhmät koostuvat pääasiassa jäsenyhtiöiden edustajista ja ne käsittelevät oman alueensa ajankohtaisia kysymyksiä. Verkostoja ja ryhmiä: huoltoasemaverkosto, lakiasiainverkosto, logistiikkaverkosto, maksujärjestelmäverkosto, nestekaasuverkosto, öljylämmitysverkosto ja viestintäverkosto.

Lisäksi toimii työryhmiä, ohjaus- ja johtoryhmiä sekä muita kokoonpanoja, jotka käsittelevät jokainen määrättyä asiakokonaisuutta. Ryhmissä on edustajia jäsenyhtiöistä ja asiasta riippuen myös muilta tahoilta. Ryhmät voivat olla pysyväisluontoisia tai määräaikaisia.