Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy on Öljy- ja biopolttoaineala ry:n omistama yritys, joka toteuttaa erilaisia toimialatason hankkeita. Öljyalan Palvelukeskus Oy sijaitsee Helsingissä samassa toimitilassa kuin Öljy- ja biopolttoaineala ry.

Koulutustoiminta

Öljyalan Palvelukeskus järjestää kursseja, seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti polttoainesektorin, kuljetusalan ja lämmityssektorin ammattilaisille. Monet seminaarit soveltuvat myös alan toimintaan liittyville viranomaisille.

Tiedot kursseista löytyvät verkkosivujen Koulutuskalenterista. Koulutuskalenteriin tulee yleensä myös ennakkotietoa tulevista koulutuksista ennen kurssien ohjelman valmistumista.

Energiatehokkuussopimuksen toimeenpano

Öljyalan Palvelukeskus on valtiovallan ja öljyalan Höylä-energiatehokkuussopimuksen toimeenpanijana. Neljäs energiatehokkuussopimus Höylä IV on solmittu vuosiksi 2017-2025.

Maaperänkunnostus

Öljyalan Palvelukeskus toteuttaa maaperänkunnostushankkeita. JASKA-hanke on ympäristöministeriön ja öljysuojarahaston käynnistämä määräaikainen, riskialueilla sijaitsevien vanhojen öljyllä pilaantuneiden alueiden tutkimus- ja kunnostushanke, jonka projektiorganisaationa Öljyalan Palvelukeskus toimii.

Tilastointi, viestintä

Öljyalan Palvelukeskus Oy tuottaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n taloushallinto-, viestintä-, julkaisu- ja tilastointipalvelut. Tilastoja toimitetaan jäsenyhtiöille sekä tilastoviranomaisille kuten Tilastokeskukselle ja EU:n tilastovirasto Eurostatille. Tilastoja käyttävät myös esimerkiksi ministeriöt ja ELY-keskukset, samoin Huoltovarmuuskeskus.