Öljyalan Palvelukeskus Oy

Öljyalan Palvelukeskus Oy on Öljy- ja biopolttoaineala ry:n omistama yritys, joka toimii Helsingissä samoissa tiloissa järjestön kanssa. Yhtiö toteuttaa erilaisia toimialatason hankkeita.

Koulutustoiminta

Öljyalan Palvelukeskus järjestää vuosittain useita kursseja, seminaareja ja muita koulutustilaisuuksia. Ne on suunnattu erityisesti polttoainesektorin, kuljetusalan ja lämmityssektorin ammattilaisille. Monet koulutukset soveltuvat myös alan toimintaan liittyville viranomaisille.

Tiedot kaikista kursseista löytyvät verkkosivujen Koulutuskalenterista. Kalenteriin tulee usein myös ennakkotietoja tulevista koulutuksista ennen kurssien varsinaisen ohjelman valmistumista.

Energiatehokkuussopimuksen toimeenpano

Öljyalan Palvelukeskus toimeenpanee yhdessä yhteistyökumppanien kanssa valtiovallan ja öljyalan Höylä-energiatehokkuussopimusta.

Maaperänkunnostushankkeet

Yhtiö toteuttaa maaperänkunnostushankkeita kuten JASKA-hanke.

Tilastointi, viestintä

Yhtiö tuottaa järjestön taloushallinto-, viestintä-, julkaisu- ja tilastointipalvelut. Tilastoja toimitetaan jäsenyhtiöille sekä tilastoviranomaisille kuten Tilastokeskukselle ja EU:n tilastovirasto Eurostatille. Suomessa tilastoja käyttävät myös muut viranomaiset, kuten ministeriöt ja ELY-keskukset, samoin Huoltovarmuuskeskus.