Standardointi

Miksi standardeja tehdään

Standardoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa. Pääpaino on eurooppalaisissa ja kansainvälisissä standardeissa, jotka valmistellaan eurooppalaisen standardointijärjestön CENin ja maailmanlaajuisen järjestön ISOn piirissä. Standardit eivät ole pakollisia, mutta niistä tulee pakollisia, kun niihin viitataan lainsäädännössä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointitoiminta

Öljy- ja biopolttoaineala ry on Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisö. Järjestön vastuulla on seuraavien kohteiden standardointi:

 • öljytuotteet
 • öljyteollisuuden laitteet
 • öljyn- ja kaasun käyttölaitteet
 • nestekaasupullot ja säiliöt
 • maakaasuputket
 • öljy- ja kemikaalisäiliöt ja niiden varusteet
 • bitumituotteet
 • jakeluasemalaitteet
 • vaihtoehtoiset energianlähteet
 • yhdessä Kemesta ry:n kanssa biomassat

Lisäksi järjestö vastaa eräistä alan kansallisista laitosstandardeista ja käsikirjoista.

Seurantaryhmiin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet

Järjestön vastuulla olevaa standardivalmistelua varten toimii 11 seurantaryhmää. Ryhmät ovat neuvoa antavia toimielimiä. Niihin voivat osallistua kaikki tahot, joilla on asiantuntemusta käsiteltävästä standardointialueesta. Järjestön hallinnoimaan standardointiin osallistuminen on maksutonta (pois lukien Biomassat-seurantaryhmään osallistuminen).

Seurantaryhmien jäsenet edustavat mm. energia-alan yhtiöitä, laitevalmistajia ja viranomaisia. Ryhmissä toimii yhteensä noin 100 henkilöä.

Ryhmät käsittelevät vastuualueellaan laadittavia kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja. Ryhmissä päätetään lausuntokierrosten äänestyskäyttäytymisestä ja lausunnoista. Lisäksi ryhmät tukevat Suomen edustajien työtä eurooppalaisissa ja kansainvälisissä työryhmissä ja teknisissä komiteoissa.

Mitä hyötyä osallistumisesta

Osallistumalla standardointiin

 • pysyy ajan tasalla kansainvälisessä ja eurooppalaisessa standardisoinnissa
 • saa ennakkoon tiedon tulevista standardeista
 • voi vaikuttaa standardien sisältöön
 • verkostoituu alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa
 • saa kilpailuetua organisaatiolleen
 • helpottaa organisaationsa tuotteiden ja palveluiden sopeuttamista standardien vaatimuksiin

Standardien laatimisesta puhutaan joko standardointina tai standardisoimisena.