1.1 Öljytuotteiden kuluttajahintaseuranta

Tilasto päivittyy noin neljäs arkipäivä kuukauden 15. päivän jälkeen. Kuvaa otannalla hintojen vaihtelua, ei koko maan keskihintoja. Laadintaperusteet tilaston alla.

Kuluttajahintaseurantatilasto (pdf)
Kuluttajahintaseuranta vuodesta 2000 alkaen (taulukko)

Sarake A: kuluttajahinta, joka sisältää kaikki tuotteen loppuhintaan sisältyvät verot ja veroluonteiset maksut, joita ovat polttoainevero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero
Sarake B: edellä mainittujen verojen määrä
Sarake C: laskennallinen hinta ilman veroja ko. rivin kuluttajahinnasta laskettuna

Kuluttajahinnat vaihtelevat kilpailutilanteen mukaan paikkakunnittain ja huoltoasemittain. Hinnat on laskettu kuuden paikkakunnan (Helsinki, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Turku) 15. päivän kuluttajahintojen mukaan. Hinnat on painotettu kuntien vuosimyyntimäärillä ja öljytuotteiden myynnin markkinaosuuksilla. Bensiinin ja dieselöljyn kuluttajahinnalla tarkoitetaan hintaa huoltoasemilla. Hinta ei sisällä asiakaskohtaisia alennuksia. Dieselöljyn hinta muodostuu kulloinkin myytävänä olevien laatujen hinnoista.

Kevyen polttoöljyn hinta tarkoittaa kesälaadun hintaa asiakkaan säiliöön toimitettuna.

Raskas polttoöljy ei kuulu Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hintaseurantaan.

EU:n kuluttajahintatilasto > Bulletin, Prices with taxes (tilastossa hinnat ensin kansallisissa valuutoissa ja sen perässä euroissa)