1.4 Öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kehitys

Öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat vaihtelevat mm. kysynnän, poliittisten ja taloudellisten tekijöiden yms. vaikutuksesta. Hintoihin vaikuttavat myös muun muassa vakuutuksista ja rahdista aiheutuvat kustannukset.

Kaavion tiedot (tilastossa myös kevyt ja raskas polttoöljy)

Lähde: The Oil Market Journal, Thomson Reuters