3.6 Öljytuotteiden kulutus käyttäjäryhmittäin

Lähde: Tilastokeskus, Öljy- ja biopolttoaineala ry

Tutustu myös

  • Energiankulutuksen jakauma vuonna 2016
  • Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 1985-2016

 

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi