3.7 Kevyen polttoöljyn kulutus käyttäjäryhmittäin

Vuoden 2016 tilasto on tuorein saatavilla oleva tilasto.
Tilastokeskus sisällyttää ryhmään maa- ja metsätalous kuivurit, maatalouskoneet, kasvihuoneet ja metsätyökoneet. Ryhmä koti- ja ulkomaanliikenne koostuu vesiliikenteestä ja rautateistä. Ryhmään teollisuus kuuluvat erillinen sähköntuotanto, muu sähkön ja lämmön tuotanto ja muu teollisuuskäyttö.

Lähde: Tilastokeskus