3.7 Kevyen polttoöljyn kulutus käyttäjäryhmittäin

Vuoden 2015 tilasto on tuorein saatavilla oleva tilasto.
Tilastokeskus sisällyttää ryhmään maa- ja metsätalous kuivurit, maatalouskoneet, kasvihuoneet ja metsätyökoneet. Ryhmä koti- ja ulkomaanliikenne koostuu vesiliikenteestä ja rautateistä. Ryhmään teollisuus kuuluvat erillinen sähköntuotanto, muu sähkön ja lämmön tuotanto ja muu teollisuuskäyttö.

Lähde: Tilastokeskus

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi