Lausunto- ja äänestyskierrokset

Öljy- ja biopolttoainealan lausunto- ja äänestyskierroksella olevat standardiehdotukset ovat saatavilla veloituksetta Suomen Standardisoimisliiton SFS:n lausuntopyyntöpalvelusta, jossa niitä voi puoltaa tai vastustaa sekä antaa myös kommentteja kommentointiajan puitteissa. Eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardeihin kommentit annetaan englanniksi ja niiden tulee sisältää ehdotuksen muutoksesta.

Lausuntokierroksella olevalle standardiehdotukselle (prEN, prEN ISO tai ISO/DIS) voi antaa teknisiä tai toimituksellisia kommentteja. Äänestyskierroksella (FprEN, FprEN ISO tai ISO/FDIS) ehdotusta voi enää puoltaa tai vastustaa. Mikäli ehdotusta vastustaa, niin se tulee perustella teknisillä kommenteilla.

Saapuneet lausunnot kommentteineen käsitellään Öljy- ja biopolttoainealan seurantaryhmissä, jonka jälkeen ne lähetetään eteenpäin Eurooppalaiselle standardisoimisjärjestö CENille tai kansainväliselle standardisoimisjärjestö ISOlle.