Pyrolyysiöljyn standardointi

Nopeapyrolyysibioöljyn standardointi

Eurooppalaisen standardointijärjestön CENin työryhmä CEN/TC 19 WG 41 valmisteli nopeapyrolyysibioöljyn laatuvaatimuksista standardia EU komission antaman toimeksiannon (mandaatin) perusteella. Standardin vaatimukset täyttävää pyrolyysiöljyä voidaan käyttää teollisuuskattiloissa (teho yli 1 MW). Pyrolyysiöljyä ei siis käytetä liikenteessä. Standardi EN 16900:2017 Fast pyrolysis bio-oils for industrial boilers. Requirements and test methods julkaistiin maaliskuussa 2017.

Standardi sisältää pyrolyysiöljystä mitattavat parametrit, niiden raja-arvot ja testimenetelmät. Lisäksi on määritelty päästöihin ja poltinten toimintaan vaikuttavat parametrit, niiden raja-arvot ja testimenetelmät.

Nopeapyrolyysibioöljyn laatuvaatimuksista moottorikäyttöön (dieselmoottorit ja kaasuturbiinit) julkaistiin kesäkuussa 2017 tekninen raportti CEN/TR 17103:2017 - Fast pyrolysis bio-oil for stationary internal combustion engines. Quality determination. Pyrolyysiöljyn moottorikäyttö vaatii kuitenkin vielä lisätutkimuksia ja moottorikokeita, ennen kuin siitä voidaan julkaista tekninen spesifikaatio.

Residue2Heat –projektin puitteissa tutkitaan nopeapyrolyysibioöljyn käyttömahdollisuuksia pienemmän kokoluokan kattiloissa (alle 200 kW).

Projektissa on mukana eurooppalaisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, ja se saa rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 -tutkimus ja innovaatio-ohjelmalta (sopimus No 654650). Suomesta projektissa mukana on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.