Uutiskirjeartikkeli | 23.03.2012

Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

20.10.2016

Öljy- ja biopolttoaineala pitää hallituksen tavoitetta nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus tieliikenteessä 40 prosenttiin vuonna 2030 oikeansuuntaisena. Kunnianhimoinen tavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli biopolttoainetuotannon...

20.10.2016

Positiivisia tuloksia tuottanut öljyalan energiatehokkuustyö saa jatkoa. Ensi vuonna käynnistyvä neljäs energiatehokkuussopimus Höylä IV allekirjoitettiin 14. lokakuuta. Sopimuksella jatketaan öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia...

20.10.2016

Öljynviejämaiden järjestö Opec ilmoitti syyskuun lopulla, että järjestö on päässyt alustavaan sopuun öljyntuotannon rajoittamisesta. Lopullinen päätös on tarkoitus tehdä Opec-maiden kokouksessa marraskuun lopussa. Maat tuottavat öljyä nyt reilut...

20.10.2016

Öljylämmittäjien kannattaa varautua tulevaan talveen ja lämmitystarpeen lisääntymiseen tilaamalla hyvissä ajoin täydennystä öljysäiliöön. Talven kylmien säiden aikaan lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä...

20.10.2016

Öljy- ja biopolttoainealan seminaarissa 11. lokakuuta käsiteltiin vilkkaan energiavuoden tapahtumia ja keskusteltiin keinoista liikenteen energiatehokkuus- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Seminaari ajoittui energiansäästöviikolle, jonka...

20.09.2016

Markkinoilla on edelleen merkittävästi ylitarjontaa raakaöljystä, ja Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi tilanteen jatkuvan ainakin ensi vuoden puoliväliin. Vielä elokuussa järjestö ennakoi, että kysyntä ja tarjonta tasapainottuisivat...

20.09.2016

Standardointi saattaa monen mielestä tuntua jo sananakin tylsältä, mutta ei pidä antaa termin hämätä. Hiukan mutkikkaan ja kovin virallisen oloisen sanan takaa löytyy kansainvälisesti toimiva järjestelmä, joka lisää tuotteiden yhteensopivuutta ja...

20.09.2016

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään 10.-16. lokakuuta. Tapahtumaviikkoon ajoittuu myös ensi vuonna käynnistyvien energiatehokkuussopimusten allekirjoitustilaisuus 14. lokakuuta. Yksi sopimuksista on öljyalan Höylä IV -...

20.09.2016

Öljyalan Palvelukeskus viettää Energiansäästöviikkoa 10.-16. lokakuuta kertaamalla  öljylämmittäjille keinoja, joilla energiaa voi talossa säästää ja olla näin mukana parantamassa energiatehokkuutta. Herättely tapahtuu nostamalla...

20.09.2016

Öljylämmittäjän verkkosivut on mobiilioptimoitu, joten tietoja on nyt entistä helpompi selata myös älypuhelimella ja tabletilla. Osoite on vanha tuttu www.oljylammitys.fi. Sivuilta löytyy...

Sivut

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi