Uutiskirjeartikkeli | 23.03.2012

Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

20.12.2016

Polttoaineverotus kiristyy vuoden 2017 alussa. Hallitus esitti veronkorotusta alun perin jo keväällä kehysriihessään, jonka jälkeen verovalmistelussa on hiottu veronkorotuksen yksityiskohtia. Polttoainevero muodostuu energiasisältöverosta,...

20.12.2016

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n syyskokous on valinnut järjestön hallituksen vuodeksi 2017. Hallituksen kokoonpano on sama kuin vuonna 2016.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus Neste Oyj:stä ja...

20.12.2016

Öljy- ja biopolttoainealan järjestämät, eri aiheisiin keskittyvät kurssit ja seminaarit tarjoavat alan ammattilaisille mahdollisuuden päivittää tietojaan oman työalueensa kysymyksistä ja saada uutta tietoa muuttuvista määräyksistä ja muista...

20.12.2016

Öljyalan Palvelukeskus neuvoo öljylämmittäjiä järjestelmien päivityksessä, energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian käytössä öljyn rinnalla vuoden 2017 rakennusmessuilla. Talven ja kevään messupaikkakunnat ovat Vantaa, Tampere,...

20.12.2016

Öljyalan Palvelukeskuksen Lämmöllä-lehti toimii ensi vuonnakin öljylämmittäjien energiatehokkuusneuvojana ja jakaa tietoa myös siitä, kuinka uusiutuvaa energiaa voi yhdistää öljylämmityksen rinnalle. Lehti on energiatehokkuussopimus Höylän...

20.12.2016

Täysin uusittu Palavien nesteiden varastostandardi SFS 3350 julkaistaan vuoden viimeisellä viikolla. Uudessa standardissa standardin soveltamisrajaa on nostettu ja sisältöä laajennettu huomattavasti verrattuna edelliseen painokseen.

...

20.12.2016

Joukko Opecin ulkopuolisia öljyntuottajia Venäjän mukaan lukien teki joulukuun puolivälissä päätöksen tuotannon rajoittamisesta vuoden 2017 alusta ainakin puolen vuoden ajaksi. Tieto nosti raakaöljyn hintaa muutamilla dollareilla barrelilta. Opec...

18.11.2016

Energia- ja ilmastopolitiikassa tapahtuu paljon monella rintamalla: YK:n ilmastoneuvotteluissa Marokossa on meneillään korkean tason osuus 15.-18. marraskuuta, EU:ssa on valmistumassa energia- ja ilmastopolitiikan ns. talvipaketti ja Suomessa on...

18.11.2016

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi lokakuussa globaalia energiatehokkuuden kehitystä kuvaavan raportin. Analyysin mukaan kolmannes vaadituista päästövähenemistä vuoteen 2040 mennessä tulee saada aikaan energiatehokkuuden avulla....

18.11.2016

Komissio julkaisi äskettäin liikenteen tulostaulun, jossa verrataan jäsenmaiden suoriutumista liikenteen eri osa-alueilla sisämarkkinoiden lujittamisen hengessä. Tuore tulostaulu luo uskoa siihen, että EU:ssa on mahdollista edetä kohti...

Sivut

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi