Uutiskirjeartikkeli | 23.03.2012

Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

20.09.2016

Markkinoilla on edelleen merkittävästi ylitarjontaa raakaöljystä, ja Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi tilanteen jatkuvan ainakin ensi vuoden puoliväliin. Vielä elokuussa järjestö ennakoi, että kysyntä ja tarjonta tasapainottuisivat...

20.09.2016

Standardointi saattaa monen mielestä tuntua jo sananakin tylsältä, mutta ei pidä antaa termin hämätä. Hiukan mutkikkaan ja kovin virallisen oloisen sanan takaa löytyy kansainvälisesti toimiva järjestelmä, joka lisää tuotteiden yhteensopivuutta ja...

20.09.2016

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietetään 10.-16. lokakuuta. Tapahtumaviikkoon ajoittuu myös ensi vuonna käynnistyvien energiatehokkuussopimusten allekirjoitustilaisuus 14. lokakuuta. Yksi sopimuksista on öljyalan Höylä IV -...

20.09.2016

Öljyalan Palvelukeskus viettää Energiansäästöviikkoa 10.-16. lokakuuta kertaamalla  öljylämmittäjille keinoja, joilla energiaa voi talossa säästää ja olla näin mukana parantamassa energiatehokkuutta. Herättely tapahtuu nostamalla...

20.09.2016

Öljylämmittäjän verkkosivut on mobiilioptimoitu, joten tietoja on nyt entistä helpompi selata myös älypuhelimella ja tabletilla. Osoite on vanha tuttu www.oljylammitys.fi. Sivuilta löytyy...

20.09.2016

Öljy- ja biopolttoainealan Ympäristö- ja turvallisuuspäivät kokoavat 28.-29. syyskuuta Hämeenlinnaan suuren joukon alan ammattilaisia päivittämään tietojaan huoltoasemia ja öljytuotteiden varastointia koskevista säädöksistä. Seminaarin teemoja...

20.09.2016

Tilastotieto kiinnostaa aina. Myös Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilla kotimaiset ja kansainväliset tilastot ja kaaviot kuuluvat käytetyimpään aineistoon. Kansainvälisiä tilastoja tarjoaa esimerkiksi Euroopan öljynjalostusteollisuuden...

19.08.2016

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n heinäkuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle nousi hieman eli 0,1 miljoonaa barrelia päivässä 1,4 miljoonaan barreliin päivässä. Elokuussa öljyn kysynnän kasvuennuste pysyi...

19.08.2016

Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden talousarvioksi ei sisältänyt yllätyksiä polttoaineverotuksen osalta. Ehdotetut, melko maltilliset veronkorotukset olivat esillä jo kevään kehysriihessä. Korotusesitykset ovat Öljy- ja biopolttoaineala...

19.08.2016

Fiksu vaihtaa vanhan uuteen! Mutta siis minkä vanhan? Vastaus löytyy tuoreesta lämpöön ja energiatehokkuuteen liittyvästä asiantuntijablogista Öljy...

Sivut

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi