Tilauskori

Tällä hetkellä tilauskorisi on tyhjä. Voit tutustua ladattaviin ja tilattaviin julkaisuihin kohdassa Esitteet & Julkaisut > Saatavana on julkaisuja kuluttajille sekä alan ammattikäyttöön. Osa julkaisuista on maksuttomia, osa maksullisia.;

Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

18.02.2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n helmikuun öljymarkkinaraportissa öljyn kysynnän kasvuennuste tälle vuodelle pidettiin ennallaan eli kysyntäennuste on 93,4 miljoonaa barrelia päivässä....

18.02.2015

Biopolttoainetoimijoiden näkökulmasta selkeät tavoitteet kehittyneiden biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi vakauttaisivat toimintaympäristöä, kuten myös aitojen sisämarkkinoiden...

18.02.2015

Lisääntynyt energiatehokkuus ja talouden taantuma heijastuivat öljytuotteiden kulutukseen viime vuonna. Öljytuotteita myytiin kotimaahan yhteensä vajaat kahdeksan miljoonaa tonnia, ilmenee Öljy- ja biopolttoaineala...

18.02.2015

Öljylämmityksen yhteydessä puhutaan nyt paljon hybridilämmityksestä eli rinnakkaislämmityksestä. Siinä käytetään öljyn rinnalla yhtä tai useampaa muuta lämmönlähdett...

18.02.2015

Nestekaasukurssi – Asentaminen ja käytönvalvonta on nestekaasun turvallisuuteen liittyvä kurssi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa nestekaasulaitteiden asennuksesta ja käytön...

18.02.2015

Osoitteessa tippis.fi voit kokeilla taloudellisen ajon Tippis-peliä. Voit myös ottaa kuvan Instagramiin, kun saavut perille joko pelissä tai ihan omalla matkallasi vaikka mö...

20.01.2015

Raakaöljystä on edelleen ylitarjontaa maailmanmarkkinoilla, kun taloustaantuma on vähentänyt öljyn kysyntää. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tammikuun öljymarkkinaraportissa kysynn...

20.01.2015

Lämmitysöljy kannattaa tilata ajoissa, jos tilaamisen aika on. Pakkasilla lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä öljysäiliön täyttöä...

20.01.2015

Öljylämmittäjillä on mahdollisuus kysellä rakennusmessuilla asiantuntijoilta neuvoja oman talon lämmitysjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä. Öljylämmittäjän...

20.01.2015

Taloudelliseen ajamiseen kannustava Tippataituri-peli on saanut lisäulottuvuutta sosiaalisesta mediasta. Instagramin kautta saavutetaan erityisesti nuorempia kuljettajia ja muistutetaan heitä taloudellisen ajon järkevyydestä....

Sivut