Uutiskirjeartikkeli | 23.03.2012

Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

21.06.2016

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on heinäkuussa kesätauolla, ja seuraava uutiskirje ilmestyy elokuun loppupuolella. Uutiskirjeen voi tilata verkkosivuilta www.oil.fi, ja uutiskirjeen lopusta löytyy aina...

20.06.2016

Tieliikenteessä nopein ja kustannustehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on lisätä kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä. Biopolttoaineiden käyttö vaikuttaa sekä olemassa olevien että uusien autojen päästöihin, eikä vaadi uutta...

20.06.2016

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n kesäkuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste kuluvalle vuodelle nousi hieman eli 0,1 miljoonaa barrelia päivässä 1,3 miljoonaan barreliin päivässä. Kysyntä tälle vuodelle on 96,0 miljoonaa...

20.06.2016

Suojaa maksukorttisi tunnusluku aina maksutilanteessa! Tämä on yleispätevä, yksinkertainen ohje, jolla pystyt estämään sivullisia urkkimasta tunnuslukuasi. Tunnusluvun eli PIN-koodin voi sitä näppäillessään suojata kädellä tai lompakolla eli...

20.06.2016

Uusimman Lämmöllä-lehden pääkirjoituksessa nostetaan esille tärkeä asia: on tarpeellista vaihtaa vielä jäljellä olevat vanhat, 35-45 vuotta palvelleet öljykattilat uusiin energiatehokkaisiin kattiloihin. Näkökulma-palsta puolestaan muistuttaa,...

20.06.2016

Lämmitysöljysäiliön omistajalla on vastuu siitä, että säiliö ja kaikki sen varusteet ovat kunnossa. Ylitäytönestin turvaa öljysäiliön täyttötilanteen, ja laitteen kunto tulee aika ajoin tarkistuttaa, jotta se toimii siten kuin sen pitää toimia,...

20.06.2016

Energiatehokkuutta edistävä Motiva on avannut Aurinkolämpösivuston, jossa on esimerkkejä hyvistä aurinkolämmön toteutuksista ja muuta tärkeää tietoa aurinkolämmöstä. Motiva kokosi Aurinkolämpösivuston yhdessä alan toimijoiden kanssa. Mukana oli...

20.06.2016

Eurooppalainen standardi parafiinisesta dieselpolttoaineesta on valmistunut ja hyväksytty eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä CENissä. Standardi määrittelee synteettisesti valmistetun tai vetykäsitellyn parafiinisen dieselpolttoaineen...

20.06.2016
Heinäkuun 15. päivän kuluttajahintaseurantatilasto öljytuotteista päivittyy Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuille www.oil.fi heinä-elokuun vaihteeseen mennessä. Tilaston tiedot siis löytyvät verkkosivuilta, vaikka Öljy- ja biopolttoainealan...
19.05.2016

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysyntä lisääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kehittyvissä talouksissa, erityisesti Intiassa ja Kiinassa, sekä yllättäen myös Venäjällä. Kysynnän kasvuennuste...

Sivut

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi