Uutiskirjeartikkeli | 23.03.2012

Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

18.11.2016

Energia- ja ilmastopolitiikassa tapahtuu paljon monella rintamalla: YK:n ilmastoneuvotteluissa Marokossa on meneillään korkean tason osuus 15.-18. marraskuuta, EU:ssa on valmistumassa energia- ja ilmastopolitiikan ns. talvipaketti ja Suomessa on...

18.11.2016

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi lokakuussa globaalia energiatehokkuuden kehitystä kuvaavan raportin. Analyysin mukaan kolmannes vaadituista päästövähenemistä vuoteen 2040 mennessä tulee saada aikaan energiatehokkuuden avulla....

18.11.2016

Komissio julkaisi äskettäin liikenteen tulostaulun, jossa verrataan jäsenmaiden suoriutumista liikenteen eri osa-alueilla sisämarkkinoiden lujittamisen hengessä. Tuore tulostaulu luo uskoa siihen, että EU:ssa on mahdollista edetä kohti...

18.11.2016

Asianmukaisesti huollettu öljylämmityslaitteisto on energiatehokas. Kunnossa oleva laitteisto myös säästää euroja, kun laitteet toimivat, kuten niiden pitää ja polttoöljyn kulutus vähenee verrattuna huoltamattomaan laitteistoon. Nyt lämmitysöljyn...

18.11.2016

Uusi Polttonesteiden käyttäjän opas kertoo liikenteessä, lämmityksessä ja työkoneissa käytettävien polttonesteiden ominaisuuksista ja käytöstä. Oppaassa on perustiedot tuotteista sekä niiden käyttöön ja kuljetukseen liittyvistä oleellisimmista...

18.11.2016

Markkinoilla on edelleen merkittävästi ylitarjontaa raakaöljystä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan ylitarjonta jatkuu ainakin ensi vuoden puoliväliin. Tätä käsitystä tukee myös se, että Yhdysvaltain energiahallinnon EIA:n mukaan Opec-...

20.10.2016

Öljy- ja biopolttoaineala pitää hallituksen tavoitetta nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus tieliikenteessä 40 prosenttiin vuonna 2030 oikeansuuntaisena. Kunnianhimoinen tavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli biopolttoainetuotannon...

20.10.2016

Positiivisia tuloksia tuottanut öljyalan energiatehokkuustyö saa jatkoa. Ensi vuonna käynnistyvä neljäs energiatehokkuussopimus Höylä IV allekirjoitettiin 14. lokakuuta. Sopimuksella jatketaan öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia...

20.10.2016

Öljynviejämaiden järjestö Opec ilmoitti syyskuun lopulla, että järjestö on päässyt alustavaan sopuun öljyntuotannon rajoittamisesta. Lopullinen päätös on tarkoitus tehdä Opec-maiden kokouksessa marraskuun lopussa. Maat tuottavat öljyä nyt reilut...

20.10.2016

Öljylämmittäjien kannattaa varautua tulevaan talveen ja lämmitystarpeen lisääntymiseen tilaamalla hyvissä ajoin täydennystä öljysäiliöön. Talven kylmien säiden aikaan lämmitykseen kuluu energiaa selvästi enemmän kuin lauhalla säällä, eikä...

Sivut

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi