Tilauskori

Tällä hetkellä tilauskorisi on tyhjä. Voit tutustua ladattaviin ja tilattaviin julkaisuihin kohdassa Esitteet & Julkaisut > Saatavana on julkaisuja kuluttajille sekä alan ammattikäyttöön. Osa julkaisuista on maksuttomia, osa maksullisia.;

Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

20.05.2015

Parhaillaan käydään hallitusneuvotteluja, joissa ”strategisiin prioriteetteihin”, kuten biotalouteen, pureudutaan erikseen nimitetyissä työryhmissä. Lisäksi on muodostettu ”kivijalkaryhmi...

20.05.2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste vuodelle 2015 säilyi ennallaan edelliskuukaudesta eli kysyntä tälle vuodelle on 93,6 miljoonaa...

20.05.2015

Jos öljylämmitystalossa kaavaillaan pikkuhuoltoa laajempaa remonttia koko lämmitysjärjestelmään tai johonkin järjestelmän osaan, kannattaa asia suunnitella hyvin alan palveluja ja tuotteita tarjoavien...

20.05.2015

Suomessa on valmistauduttu monin tavoin mahdollisiin sähkökatkoksiin. Toimintaa koordinoi Huoltovarmuuskeskus, ja myös huoltoasema-ala osallistuu sähkökatkoihin varautumiseen. Esimerkki tästä ovat neljä...

20.05.2015

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n Teollisuuden polttonesteet -seminaari tarjoaa syyskuussa kattavan tietopaketin siitä, mitkä ovat ajankohtaisimpia kysymyksiä teollisuuden polttonestekartalla. Esillä ovat myös alan...

21.04.2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n huhtikuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste kuluvalle vuodelle nousi hieman edelliskuukaudesta, ja kysyntäennuste tälle vuodelle on 93,6 miljoonaa...

21.04.2015

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 1 892. Huoltoasemia, joilla on henkilökuntaa, oli vuoden lopussa 823. Automaattiasemia oli 1 069. Huoltoasemien kokonaism...

21.04.2015

Pitkän valmistelun jälkeen tehty EU-parlamentin ILUC-biopolttoainepäätös on melko laiha ja kunniahimoton paketti. Nyt on tärkeää huolehtia vuodelle 2030 asetettujen ilmasto- ja energiatavoitteiden...

21.04.2015

Öljysäiliötarkastusten kiireisin kausi on alkamassa, sillä valtaosa tarkastuksista tehdään touko-syyskuussa. Tarkastuksia tekevät niihin erikoistuneet, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksym...

21.04.2015

Kesämökkikauden alkaessa otetaan taas käyttöön nestekaasuliedet ja -grillit. Myös veneilijät, karavaanarit ja muut retkeilijät käyttävät usein nestekaasulaitteita. Laitteet ovat turvallisia,...

Sivut