Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

23.06.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT julkaisivat kesäkuussa arvion tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista, kun tähtäimenä on EU:n pääst...

23.06.2015

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on nostanut maailman öljyn kysynnän kasvuennustetta tälle vuodelle 0,3 miljoonaa barrelia päivässä eli kysyntäennuste on 93,9 miljoonaa barrelia päivä...

23.06.2015

Kaikkien energiatehokkuussopimusten uusimisesta neuvotellaan parhaillaan valtiovallan ja elinkeinoelämän eri sektoreiden kesken. Öljyalalla on valtiovallan kanssa solmittu energiatehokkuussopimus Höylä III, joka kattaa...

23.06.2015

Lämmitysöljysäiliön omistajalla on vastuu säiliön ja sen varusteiden toiminnasta. Ylitäytönestin turvaa öljysäiliön täytön, ja laitteen kunto tulee aika ajoin tarkistuttaa, jotta se...

23.06.2015

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n syyskuun seminaari Teollisuuden polttonesteet tarjoaa uusinta tietoa energialaitosten, liikkuvan...

23.06.2015

Taloudelliseen ajamiseen kannustavan Tippis-pelin vuoden toisen kilpailun arvonta on suoritettu. Kilpailussa arvottiin kuusi 60 euron tapahtumalippulahjakorttia niiden kesken, jotka olivat kokeilleet peliä ja liittäneet kuvia...

23.06.2015

Heinäkuun 15. päivän kuluttajahintaseurantatilasto öljytuotteista päivittyy Öljy- ja biopolttoaineala ry:n verkkosivuille www.oil.fi heinä-elokuun vaihteeseen mennessä....

23.06.2015

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n uutiskirje on heinäkuussa kesätauolla, ja seuraava uutiskirje ilmestyy elokuun loppupuolella. Uutiskirjeen voi tilata verkkosivuilta www.oil.fi, ja uutiskirjeen lopusta...

20.05.2015

Parhaillaan käydään hallitusneuvotteluja, joissa ”strategisiin prioriteetteihin”, kuten biotalouteen, pureudutaan erikseen nimitetyissä työryhmissä. Lisäksi on muodostettu ”kivijalkaryhmi...

20.05.2015

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysynnän kasvuennuste vuodelle 2015 säilyi ennallaan edelliskuukaudesta eli kysyntä tälle vuodelle on 93,6 miljoonaa...

Sivut