Uutiskirjeartikkeli | 23.03.2012

Uudet öljylämmityskattilat yli-ikäisten tilalle

Kesä on perinteisesti öljylämmityskattilaremonttien sesonkiaikaa. Nyt on korkea aika ryhtyä suunnittelemaan kattilaremonttia yhdessä ammattilaisten kanssa, jos kattila alkaa olla vaihtoiässä ja jos haluaa uuden kattilan paikalleen kesäkuukausina lämmityskauden päätyttyä.

Minkä ikäinen kattila sitten on yli-ikäinen? –Jos kattila on asennettu ennen vuotta 1980, niin on korkea aika uusia se, neuvoo erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Vanhat kattilat eivät ole enää energiatehokkaita. Uuden kattilan avulla lämmityksen energiatehokkuus paranee selvästi ja öljynkulutus vähenee, mikä näkyy myös polttoainelaskussa. Lisäksi uusi kattila on vanhaan verrattuna toimintavarma.

Ensimmäinen askel kattilanvaihtoon on se, että tilaa poltinhuollon pian nyt, kun lämmityskausi alkaa lähetä loppuaan.

Kannattaa ottaa yhteys joko ennestään tuttuun huoltoliikkeeseen tai etsiä alan ammattilaisten yhteystietoja esimerkiksi Lämmitysenergia Yhdistys LEY:n sivuilta www.lammitysenergia.fi. Oman lähiseudun ammattilaisista löytyy tietoa myös perinteisen puhelinluettelon keltaisilta sivuilta. Myös naapureilla voi olla hyviä vinkkejä huoltoliikkeistä.

Asiantuntijan kanssa kannattaa kartoittaa, miten kattilaremontissa olisi järkevää edetä. Remontin aikatauluttamisessa on hyvä muistaa, että tarjousten saaminen ja niiden vertailu vie aina oman aikansa.

Nykyisin huoltoliikkeillä on tarjota tarvittaessa myös lämmityskattilan energiatehokkuustarkastus. Siinä arvioidaan kattilan, polttimen, savuhormin, säätölaitteiden ja tuloilmajärjestelyjen sekä polttoainejärjestelmän ja mittareiden kunto. Mittauksella selvitetään palamisen laatu, taloudellisuus ja hyötysuhde. Lopuksi arvioidaan mahdolliset säätöjen ja laitteistojen parannustarpeet.

Valtaosassa maamme öljylämmitystaloista lämmityslaitteet ovat kunnossa, koska kattiloita on vaihdettu ja muita laitteita uusittu tasaiseen tahtiin. Käytössä on kuitenkin vielä myös vanhoja öljykattiloita, joka voivat olla melkoisia energiasyöppöjä.

Kesä on perinteisesti kattilaremonttien sesonkiaikaa. Nykyisin työ sujuu sen verran nopeasti, että remontin voi toki hyvin teettää muinakin vuodenaikoina ilman pelkoa talon kylmenemisestä.

Öljyalan Palvelukeskuksen verkkosivuilla www.oljylammitys.fi löytyy vinkkejä siitä, miten öljylämmitystalon energiatehokkuutta voi lisätä muutenkin kuin uusimalla kattilan.


Lisätietoja: Öljyalan Palvelukeskus, erityisasiantuntija Eero Otronen, puh. 040 861 8481

19.05.2016

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toukokuun öljymarkkinaraportin mukaan öljyn kysyntä lisääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kehittyvissä talouksissa, erityisesti Intiassa ja Kiinassa, sekä yllättäen myös Venäjällä. Kysynnän kasvuennuste...

19.05.2016

Öljyalan Palvelukeskuksen uudet animaatiovideot kertaavat öljylämmittäjälle tärkeitä asioita. Viiden videon sarja kertoo muun muassa siitä, miten uusiutuvat energiat ja öljy viihtyvät hyvin yhdessä: öljyn rinnalle valitaan usein aurinko, puu tai...

19.05.2016

Jos öljylämmitystalossa kaavaillaan pikkuhuoltoa laajempaa remonttia koko lämmitysjärjestelmään tai johonkin järjestelmän osaan, kannattaa asia suunnitella hyvin alan palveluja ja tuotteita tarjoavien ammattilaisten kanssa. Näin remontti voidaan...

19.05.2016

Yhdyskuntien lämpöhuollon turvaamiseen erityistilanteissa liittynyt energiakuljetusten valmiusharjoitus järjestettiin huhtikuussa. Kaksipäiväisen harjoituksen tavoitteena oli kehittää energialaitosten varapolttoainekuljetusten toimintavarmuutta...

19.05.2016

Huolto- ja automaattiasemia oli Öljy- ja biopolttoaineala ry:n tilastossa viime vuoden lopussa kaikkiaan 1 889. Asemien kokonaismäärä oli lähes ennallaan verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen, jolloin asemia oli tilastossa kolme enemmän....

19.05.2016

Eurooppalaiset alan asiantuntijat pohtivat nestekaasusäiliöihin ja -pulloihin sekä niiden varusteisiin liittyvien standardien kehittämistä kokouksessaan Suomessa kesäkuun alussa. Euroopan standardointikomitean CENin tähän asiaan keskittyvä...

19.05.2016

Öljy- ja biopolttoainealan Ympäristö- ja turvallisuuspäivät ovat ammattilaisille ohittamaton tilaisuus päivittää tietonsa huoltoasemia ja öljytuotteiden varastointia koskevista säädöksistä sekä monista muista alan ajankohtaisista kysymyksistä....

20.04.2016

Kuusitoista öljyntuottajamaata pitivät kokouksen Qatarissa Dohassa Saudi-Arabian ja Venäjän johdolla. Maat yrittivät saada aikaan päätöstä raakaöljyn tuotantomäärien jäädytettämisestä tammikuun tasolle lokakuuhun saakka, mutta sopua ei syntynyt....

20.04.2016

Hallitus on kehysriihessä päättänyt melko maltillisista korotuksista polttoaineveroihin osana toimia, joilla katettaisiin budjettikehykseen syntynyttä vajetta. Veronkorotuksia on perinteisesti käytetty paikkaamaan budjetin alijäämää vaikeassa...

20.04.2016

Nykyinen öljylämmityksen energiatehokkuussopimus Höylä III kattaa vielä kuluvan vuoden. Jatkoa varten on neuvoteltu Höylä IV -sopimus, joka allekirjoitetaan syksyllä. Energiatehokkuutta edistävä Motiva on jo avannut...

Sivut

Öljy- ja biopolttoaineala ry | Unioninkatu 22 | 00130 Helsinki | etunimi.sukunimi@oil.fi | office@oil.fi | @OilFi