Höylä-energiatehokkuussopimus

Lisää energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa

Energiatehokkuuden parantaminen on oleellista, kun vähennetään päästöjä ja vastataan muihin EU:n ja Suomen asettamiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Suomessa energiatehokkuussopimuksilla on saatu aikaan hyviä tuloksia, minkä ansiosta kansallisia ja EU-tason energiatehokkuustavoitteita on voitu lähestyä vapaaehtoisin keinoin.

Öljy- ja biopolttoainealan toimijat ovat pitkään panostaneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen. Energiatehokkuuden edistämistä koskeva sopimustoiminta aloitettiin jo vuonna 1997. Ensimmäinen Höylä-energiatehokkuussopimus Höylä I kattoi vuodet 1997-2001. Seuraava sopimus Höylä II oli voimassa vuodet 2002-2007. Kolmas sopimus Höylä III on kattanut vuodet 2008-2016. Neljäs energiatehokkuussopimus Höylä IV on solmittu vuosiksi 2017-2025.

Höylä IV -sopimuksessa asetetaan tavoitteet myös taloudelliselle ja ympäristövaikutusten kannalta hyödylliselle uusiutuvan energian käytölle öljylämmityskiinteistöissä. Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä käytetään myös uusiutuvaa energiaa vuonna 2025.

Neuvontaa lämmittäjille

Käytännössä energiatehokkuustavoitteita edistetään ennen kaikkea jakamalla lämmittäjille tietoa siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, saada aikaan energiansäästöä. Tärkeä viestintäkanava on Lämmöllä-lehti, joka postitetaan öljylämmityskiinteistöihin kolmesti vuodessa.

Neuvonnan kirjo on laaja: öljylämmittäjiä mm. kannustetaan uusimaan vanhat, energiaa tuhlaavat kattilat ja pitämään muutenkin lämmitysjärjestelmä kunnossa sekä ottamaan öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Öljynkulutus pienentynyt merkittävästi

Höylä-sopimusten ansiosta aikaan saatu energiatehokkuuden paraneminen on pienentänyt lämmitysöljyn kulutusta merkittävästi. Höylää onkin pidetty Euroopassa esimerkkinä hyvin toimivasta energiatehokkuussopimuksesta.

Höylä IV -sopimuksen osapuolet

Höylä IV -energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja Lämmitysenergia Yhdistys ry sekä lämmityspolttonesteitä toimittavat yhtiöt Neste, St1 ja Teboil. Toimeenpanijoina ovat Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Energiatehokkuusdirektiivin velvoitteiden täyttäminen

Suomessa energiatehokkuussopimukset ovat tärkeässä roolissa energiatehokkuusdirektiivin (EED) velvoitteiden täyttämisessä. Direktiivin toimeenpano käynnistyi vuonna 2014 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Suomi on asettanut kansallisen sitovan energiansäästötavoitteen vuodelle 2020 ja välitavoitteen vuodelle 2016. Sopimuksella pannaan toimeen myös rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) edellyttämää lämmityskattiloiden tarkastusvelvoitetta ja lämmitysasiakkaiden energianeuvontaa.

Direktiivin seurannassa käytettävän säästöjen laskentatavan vuoksi säästötoimet ovat sitä arvokkaampia, mitä aikaisemmin ne on tehty. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki sopimuksiin liittyneet toteuttavat ja raportoivat mahdollisimman paljon säästötoimia jo vuosina 2014-2016 ja uusi sopimus pitää toiminnan aktiivisena. Vain tällä tavoin energiatehokkuusdirektiivin mukainen kansallinen sitova energiansäästötavoite on mahdollista saavuttaa vapaaehtoisin toimin.

Tutustu myös: Energiansäästöt öljylämmitteisessä pientalokannassa