Käytetyt moottoriöljyt

Käytetyt moottoriöljyt asianmukaiseen käsittelyyn

Moottoriöljyn ominaisuudet muuttuvat ajan mittaan käytön aikana lähinnä korkeiden lämpötilojen vaikutuksesta. Muun muassa polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) pitoisuus lisääntyy.

Lisäksi moottoriöljyyn kerääntyy vähitellen käytössä kulumismetalleja kitkan vaikutuksesta. Kemiallisen koostumuksen muutos käytön aikana ja öljyyn kertyvät epäpuhtaudet voivat tehdä käytetystä öljystä (jäteöljy) terveydelle tai ympäristölle vaarallista. Toistuvaa ihokosketusta käytettyihin voiteluaineisiin ja erityisesti moottoriöljyihin tulee välttää.

Käytetty moottoriöljy on vaarallista jätettä, joka on aina toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Jäteöljyn ensisijainen käsittelytapa on öljyn uudistaminen eli regenerointi. Toissijaisesti puhdistettu jäteöljy voidaan myös hyödyntää energiana siihen luvan saaneissa polttolaitoksissa.

Autojen öljynvaihto huollossa

Autoissa öljynvaihto kuuluu yleensä osana ajoneuvon säännölliseen huoltoon. Auton ohjekirjassa neuvotaan ajoneuvoon soveltuva moottoriöljy ja kerrotaan vaihtoväleistä.

Öljynvaihto kannattaa suorittaa huoltoasemalla tai huoltokorjaamolla, jolloin käytetty moottoriöljy päätyy varmimmin asianmukaiseen keräilyjärjestelmään.

Käytettyjen voiteluöljyjen keräys

Jos yksityiselle henkilölle kertyy käytettyä voiteluöljyä, se on toimitettava aina sellaiseen vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen, joka ottaa vastaan käytettyjä voiteluöljyjä. Jäteöljyjen polttaminen on lailla kielletty.

Kotitalouksissa syntyvät pienemmät erät voi puolestaan viedä kunnan vastaanottopisteeseen. Tällainen piste voi toimia myös huoltoasemalla.