Lämmityksen päästöt

Öljylämmitys pärjää hyvin päästövertailussa

Nykyaikaisilla laitteilla toimiva öljylämmitys pärjää hyvin päästövertailuissa muiden lämmitysmuotojen kanssa. Öljylämmitys onkin ympäristövaikutuksiltaan hyvin kilpailukykyinen lämmitysmuoto.

Öljylämmityksen typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäiset. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävät rinnakkaisenergiat vähentävät öljylämmityksen hiilidioksidipäästöjä entisestään.

Rikittömät polttoaineet puolestaan mahdollistavat kaikkein energiatehokkaimman lämmityslaitetekniikan hyödyntämisen.

Öljylämmityksen CO2-päästöt pieni osa kokonaisuudessa

Öljylämmitteisiä pientaloja on noin 190 000. Niiden lämmitysöljyn kulutus on noin 600 miljoonaa litraa vuodessa. Tämä on vajaat 2 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta.

Vastaavasti pientalojen öljylämmityksen aiheuttamat fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat alle 2,5 % kokonaispäästöistä. Esimerkiksi yksi metalliteollisuuden suuri tuotantolaitos kuluttaa energiaa kaksin verroin siihen nähden kuin koko maan öljylämmitteiset pientalot yhteensä.

Lämmitysöljyn keskikulutus pienentynyt tuntuvasti

Öljylämmityskiinteistöt ovat pääosin hyvässä kunnossa. Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn kulutus on 2000-luvun aikana pudonnut 2900 litrasta 2300 litraan vuodessa.

Öljyn kulutusta ovat pienentäneet öljylämmittäjien tekemät energiatehokkuutta parantaneet toimet. Näihin sisältyy mm. runsaat 100 000 lämmityskattilan vaihtoa.

Lämmitysöljy palaa hyvällä hyötysuhteella

Nestemäisessä polttoaineessa energia on tiiviissä muodossa: 1 litra kevyttä polttoöljyä on energiasisällöltään 10 kilowattituntia (1 l = 10 kWh). Nestemäisen polttoaineen energiasisältö pystytään käyttämään erittäin tehokkaasti hyväksi ja polttoainetta on kätevä siirtää ja varastoida.

Lämmitysöljyn lämpöarvo on erittäin korkea ja se palaa polttimessa hyvällä hyötysuhteella. Nykyaikainen öljykattila pystyy käyttämään hyödyksi 95 % lämmitysöljyn energiasta. Hyvä hyötysuhde merkitsee alhaisempia päästöjä.