Öljytuotteet ja ympäristö

Vastuuta ympäristövaikutuksista

Öljytuotteilla on huomattava merkitys koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Samalla kuitenkin öljy, sen tuotanto ja jakelu sekä käyttö, vaikuttavat ympäristöön. Omat vaikutuksensa ympäristöön on kaikilla energiatuotteilla.

Ala kantaa vastuuta öljytuotteiden ympäristövaikutuksista, ja yritykset kehittävät toimintaansa ja tuotteitaan jatkuvasti. Myös toimialatasolla tehdään yhteistyötä. Sen tarkoituksena on ympäristövaikutusten vähentäminen ja kuluttajien hyödyksi tuleva tehokkuuden lisääminen.

Toimialatason yhteistyömuodot

Toimialatason yhteistyö näkyy selvimmin osallistumisessa lainsäädännön sekä alemman tasoisten normien ja ohjeiden kehittämiseen.

Toimialan kannalta teknisesti tai tieteellisesti keskeiset asiat ovat myös tyypillisiä yhteistyöalueita. Tällaisia ovat esimerkiksi standardit, biopolttoaineiden kestävyyskriteerit, laatuvaatimukset, terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluasiat sekä viranomaisvalvontaan kuuluvat asiat.

Käytännön ohjelmat välineinä

Ala toteuttaa konkreettisia ohjelmia, joilla edistetään tuotteiden ja toiminnan turvallisuutta ja ympäristönsuojelua tai jotka liittyvät toimialan tai jonkin osa-alueen, esimerkiksi huoltoasema-alan, kattavaan laadunvalvontaan tai koulutukseen.

Höylä-energiatehokkuussopimuksen toimin on parannettu ja parannetaan energiatehokkuutta öljylämmityskiinteistöissä.

Toimialatason yhteistyötä tehdään aina kunnioittaen kansallisia ja EU:n kilpailusääntöjä.

Video: Tässä videossa käsitellään öljytuotteiden käyttöä ympäristön kannalta sekä alan toimia energiatehokkuuden parantamiseksi.