Tilauskori

Tällä hetkellä tilauskorisi on tyhjä. Voit tutustua ladattaviin ja tilattaviin julkaisuihin kohdassa Esitteet & Julkaisut > Saatavana on julkaisuja kuluttajille sekä alan ammattikäyttöön. Osa julkaisuista on maksuttomia, osa maksullisia.;
Huoltoasemapäivien ohjelma tarjoaa katsauksen ajankohtaisiin kysymyksiin: mitä kaikkea alalla juuri nyt tapahtuu, mitkä ovat keskeisiä kehityshankkeita ja millaisia haasteita huoltamotoiminnan kehittämisessä on edessä. Ammattilaisseminaari on vuoden päätapahtumia huoltoasema-alalla. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 15. syyskuuta!

Jätedirektiivin muuttamisen yhteydessä tulee täsmentää kierrätyksen määritelmää. Tämä on elintärkeää jäteraaka-ainepohjaisten nestemäisten biopolttoaineiden jalostamisen näkökulmasta. Öljyalan Keskusliiton mukaan jäteraaka-aineen käyttäminen kokonaan uuden tuotteen valmistamiseen, biopolttoaineet mukaan luettuna, tulisi aina katsoa jätteen kierrätykseksi.

Öljykattilaremontille on vielä aikaa ennen talven tuloa, kunhan asian pistää alulle nopeasti. Kaiken ikäisten kattiloiden kunnosta kannattaa pitää huolta ja yli-ikäiset kattilat vaihtaa uusiin. Uusi kattila parantaa energiatehokkuutta, öljynkulutus pienenee ja päästöt vähenevät.

Öljyalan Keskusliitto vastaa alan standardoinnista Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisönä. Seurantaryhmät käsittelevät kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja. Mitä kaikkea työhön sisältyy ja kuinka kiinnostuneet pääsevät siihen mukaan?

Nestekaasukurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa mm. nestekaasulaitteiden asennuksesta ja käytön valvonnasta. Seuraava kurssi pidetään 23.-25.9.2014 Vantaalla, ilmoittaudu mukaan viim. 16.9.!