Tilauskori

Tällä hetkellä tilauskorisi on tyhjä. Voit tutustua ladattaviin ja tilattaviin julkaisuihin kohdassa Esitteet & Julkaisut > Saatavana on julkaisuja kuluttajille sekä alan ammattikäyttöön. Osa julkaisuista on maksuttomia, osa maksullisia.;

Jätedirektiivin muuttamisen yhteydessä tulee täsmentää kierrätyksen määritelmää. Tämä on elintärkeää jäteraaka-ainepohjaisten nestemäisten biopolttoaineiden jalostamisen näkökulmasta. Öljyalan Keskusliiton mukaan jäteraaka-aineen käyttäminen kokonaan uuden tuotteen valmistamiseen, biopolttoaineet mukaan luettuna, tulisi aina katsoa jätteen kierrätykseksi.

Huoltoasemapäivien ohjelma tarjoaa katsauksen ajankohtaisiin kysymyksiin: mitä kaikkea alalla juuri nyt tapahtuu, mitkä ovat keskeisiä kehityshankkeita ja millaisia haasteita huoltamotoiminnan kehittämisessä on edessä. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 15.9.!

Öljylämmitystalossa tehty seuranta toi runsaasti uutta tietoa siitä, kuinka ilmasta veteen -lämpöpumppua voidaan ja kannattaa hyödyntää öljylämmityksen rinnalla, kun talosta halutaan tehdä entistä energiapihimpi. Vuosina 2012-2014 kahdessa jaksossa toteutettu seuranta oli yksi öljyalan Höylä III -energiatehokkuussopimuksen projekteista.

Öljyalan Keskusliitto vastaa alan standardoinnista Suomen Standardisoimisliiton SFS:n toimialayhteisönä. Seurantaryhmät käsittelevät kansallisia, eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja. Mitä kaikkea työhön sisältyy ja kuinka kiinnostuneet pääsevät siihen mukaan?

Nestekaasukurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa henkilöille, jotka työssään tarvitsevat tietoa mm. nestekaasulaitteiden asennuksesta ja käytön valvonnasta. Seuraava kurssi pidetään 23.-25.9.2014 Vantaalla, ilmoittaudu mukaan viim. 16.9.!